INKOMSTEN, HOOFDSTUK XVI, gewone dienst. 3 3 "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. i a 3 3 "o HOOFDSTUK XVI. 576 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XVI 86 3 3 3 78.956,06 3 36.700,- 3 3 3 1 1 UITGAVEN, HOOFDSTUK XVI, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK XVI. Onvoorziene uitgaven. Onvoorziene uitgaven 3 78.956,06 36.700,— Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XVI 3 3 78.956,06 3 36.700,— 3 3 78.956,06 36.700,— 87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 44