INKOMSTEN, HOOFDSTUK I, kapitaaldienst. a 3 a bp O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. 577 Batige sloten van den kapitaaldienst der laatst vast gestelde rekening, voor zoover daaraan niet, reeds een bestemming is gegeven 526.644. '25 Vermoedelijk batige sloten (of gedeelte daarvan) van den kapitaaldienst van het dienstjaar 1940 Totaal 526.644.25 Van de sloten van vroegere diensten komt ten bate van dj. 1940: dj. 1941: te zamen Hoofdstuk II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IX 1 2 X XI XII XIII 1 2 3 4 5 6 7 8 XIV XV XVI Te zamen 5.033,— 403.122,75 96.416,41 6.072,09 16.000 526.644,25 5.033,— 403.122,75 96.416,41 6.072,09 16.000,- 526.644,25 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk I i J t 90 UITGAVEN, HOOFDSTUK I, kapitaaldienst. 1941 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. Nadeelige sloten van den kapitaaldienst volgens de laatst vastgestelde rekening 737.821,69 Overbrenging van de vermoedelijk na deelige sloten (of gedeelte daarvan) van den kapitaaldienst van het dienstjaar 1940 Totaal 737.821,69 Van de sloten van vroegere diensten komt ten laste van Hoofdstuk II III IV V VI VII VIII 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IX 8 X XI XII XIII XIV XV XVI Te zamen dj. 16, 2. 1940: 96,53 ,929,28 805,28 dj. 1941 628.101,14 .522,82 .589,30 .337,— 37. .852,66 .335,58 5.252.10 10.000,— 737.821,69 te zamen 96,53 16.929.28 2.805,28 628.101,14 10.522,82 1.589,30 16.337,- 8.852,66 37.335,58 5.252.10 10.000,— 737.821,69 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk I 91 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 46