INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, III en IV, kapitaaldienst. s J5P o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk II van den gewonen dienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk II HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI f Bijdrage van Hoofdstuk III van den gewonen dienst Waarborgsommen gestort door exploitanten van huurauto's ter voldoening aan het reglement auto vervoer personen Bijdrage van de gemeente Leeuwarderadeel in de kosten van inrichting van den luchtbeschermings dienst Bijdrage van het Rijk in de kosten van inrichting van den luchtbeschermingsdienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk III HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk IV van den gewonen dienst Transporteeren Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 92 617 50 617 50 714 03 1.567 1.450 4.400 7.417 24.346 22 50 (530 630 617 617 520 47 96 53 memo ne 1.417 memo ne 2.500 memo 3.917 15.000 630 630 memo rie 1.567 memo rie 2.500 - memo rie 4.067- 15.000 - memo rie 630 - 630 - I en IV, kapitaaldienst. 1941 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 714 03 memo rie Bijdrage aan hoofdstuk VIII 2 van den kapitaal- 520 47 Totaal der Uitgaven 714 03 520 47 Totaal der Inkomsten 617 50 617 -— Nadeelig slot van Hoofdstuk II 96 53 HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 4.307 42 memo rie Kosten van inrichting van den Luchtbeschermings- 9.245 12 15.000 15.000 Teruggaaf van waarborgsommen, gestort door ex ploitanten van huurauto's ter voldoening aan het reglement autovervoer personen 1.450 memo rie memo rie Kosten van aanleg van een schietbaan 6.894 11 Kosten van het aanbrengen van raambedekkingen tegen lichtuitstraling in gemeentegebouwen in verband met de luchtbescherming 2.449 85 Totaal der Uitgaven 24.346 50 15.000 15.000 Totaal der Inkomsten 7.417 22 3917 4.067 Nadeelig slot van Hoofdstuk III j 16.929 28 11.083 10.933 HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 3.435 28 memo rie Transporteeren 3.435 28

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 47