INKOMSTEN, HOOFDSTUK VI, kapitaaldienst. <D Werkelijke GERAAMD BEDRAG Volgnumr OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 596 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI 300.900 memo rie 597 Bijdrage van Hoofdstuk VI van den gewonen dienst 10.967 76 7.766 26 7.592 07 598 Bijdrage van Hoofdstuk IX, 2, van den gewonen dienst 1.387 1.387 1.149 - 599 Ontvangen waarborgsommen voor staanplaatsen carroussels, enz 2.339 38 memo rie memo rie 600 Waarborgsommen voor de naleving van de uit de voorwaarden en bepalingen der vergunningen voor radiodistributie voortvloeiende verplichtingen 2.000 memo rie memo rie 601 Bijdragen van de Provincie Friesland uit de op brengst der wegenbelasting in de kosten van ver betering van den Mr. P. J. Troelstraweg memo rie memo rie 602 Overboeking van den vorigen dienst van bijdragen in de kosten van buitengewone werken uit het Werk- 322.859 80 memo rie 603 Bijdrage in de kosten van buitengewone werken uit het Werkfonds memo rie Waarborgsom gestort door de N.V. Werkspoor te Amsterdam voor de naleving van de verplichtingen inzake den bovenbouw van de nieuwe Noorderbrug 2.872 Transporteeren j 342.425 94 310 05:1 26 8.741 07 96 UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, kapitaaldienst. 1941 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. SC Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 HOOFDSTUK VI. Openbare werken. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Aankoop vastighedenj Verbetering van den Arendstuin c. a Verbetering van het Wilhelminaplein Aanleg verbindingsweg Groningerstraatwegde Ruijterweg Kosten van verbetering van den Groningerstraatweg f Doortrekking van den Pasteurweg Verbetering van den Rokkumertrekweg' Verbetering van den Mr. P. J. Troelstraweg (3e gedeelte) Vernieuwing van de Noorderbrug met toeleidende wegen tot de Hoeksterpoortsbrug Vernieuwing bruggencomplex omgeving Tuinen Vliet, (Tuinster-, Vlietster- en Boomsbruggen) Vernieuwing van de Hoeksterbrug Kosten van verbetering van de Wirdumerpoortsbrug Vernieuwing van de Tontjespijp j Teruggaaf van waarborgsommen voor staanplaatsen carroussels, enz Teruggaaf van waarborgsommen, gestort voor de naleving van de uit de voorwaarden en bepalingen der vergunningen voor radiodistributie voortvloeiende ver plichtingen i Kosten van wijziging Zuiderplein Kosten van verbetering van de aan de Wirdumer poortsbrug aansluitende walmuren van de Willems kade en het Zuiderplein Transporteeren 97 482.356 to 219 1.284 122.974 2.339 2.000 611.249 65 49 90 08 82 04 98 memo 40.000 memo memo 228.000 25.300 memo 24.500 23.100 rie n e rie 340.900 memo memo 21.300 memo memo 21.300 rie rie rie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 49