INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 1, 2, 3, 4, 5 en 6, kapitaaldionst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII. 1, 2, 3. 4, 5 en 6, kapitaaldionst. 1941 s a _tc o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 610 611 612 613 614 615 616 HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen inkomsten. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI f Bijdrage van Hoofdstuk VIII 2 van den gewonen dienst Subsidie van het rijk in de kosten van bouw of verbouw van schoollokalen of van de inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Bijdrage van hoofdstuk II van den kapitaaldienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 2 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen inkomsten. 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Geldleering overgebracht van Hoofdstuk XVI Subsidie van het rijk in de kosten van bouw of verbouw van schoollokalen of van de inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening, ingevolge art. 68 der Lager-onderwijswet 1920 j Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 4 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Geen inkomsten. 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 6 van den gewonen dienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII. 6 100 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 1.357 250 30 1.607 50 12.130 32 1.589 30 2.671 2.671 19.008 thans voorgedragen, 1.325 50 520 47 1.845 97 1 845 97 4.491 56 4.491 56 4.491 56 2.671 2.671 2.671 i )MS< 'liKMV1 NiDER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. memone 1.332 50 memo ne 1.332 50 1.332 50 memo ne memo ne 2 671 2.671 - 2.671 HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen uitgaven. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 686 Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 687 Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver andering van inrichting van gebouwen en van aan koop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 2 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen uitgaven. 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. 688 Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 689 Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver andering van inrichting van gebouwen en van aan koop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 4 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Geen uitgaven. 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. 690 Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII. 6 101 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 805 11.324 45 87 12.130 1.607 32 j 50 10.522 82 1.344 245 1.589 30 1.589 19.008 19.008 2.671 16.337 20 10 30 1.845 4.491 4.491 4.491 97 56 56 56 2.671 memo rie 1.322 50 2.671

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 51