INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX. 1 en 2, X, XI, XII en XIII, 1, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan belioeitigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk IX 1 van den gewonen dienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IX, 1 2. Ondersteuning aan werkloozen. Geen inkomsten. HOOFDSTUK X. Landbouw. Geen inkomsten. HOOFDSTUK XI. Handel en Nijverheid. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XI HOOFDSTUK XII. Belastingen. Geen inkomsten. HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1. Electricileitbedrijf. Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 1 106 5.585 5.585 50 50 42.921 08 rt- 5.252 10 5.585 5.585 5.585 50 50 50 memo ne UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, 1 en 2, X, XI, XII en XIII, 8 1, kapitaaldienst. 1941 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I j Verbetering van het Stadsverzorgingshuis Totaal der Uitgaven j Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IX, 1 f 2. Ondersteuning aan werkloozen. Geen uitgaven. HOOFDSTUK X. Landbouw. Geen uitgaven. HOOFDSTUK XI. Handel en Nijverheid. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XI HOOFDSTUK XII. Belastingen. Geen uitgaven. HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1. Electricileitbedrijf Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 1 107 14.360 28.500 42.921 5.585 37.335 22 86 08 50 58 5.252 5.252 5.252 10 10 10 5.585 50 memo memo ne 5.727 31 memo memo ne

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 54