INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 2, B, 4, 5 en 6. kapitaaklienst. s G _bX) O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 2. Grondbedrijf. 634 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Buitengewone aflossing op het door het bedrijf aan de gemeente verschuldigde kapitaal Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 2 3. Woningbedrijf. 635 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI 636 Overboeking van hoofdstuk V van den vorigen dienst wegens gereserveerde annuïteitsgedeelten „Pensioen- fondsleening", van het bedrijf ontvangen 637 Bijdrage van Hoofdstuk XIII 3 van den gewonen dienst Bijdrage van Hoofdstuk VII van den kapitaal- dienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 3 4. Gasfabriek. 638 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 4 5. Reinigingsbedrijf. 639 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten J Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 5 6. Gemeentewerken. 640 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 6 108 777.145 57 277.145 57 1.054.291 1.054.291 14 14 1.005.167 43 1.005.167 1.005.167 43 43 rie memo rie 91.602i 14 91 602 14 91.602 14 memo memo memo UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 2, 3, 4, 5 en 6, kapitaaklienst. 1941 3 "5 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 705 706 707 2. Grondbedrijf. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII 2 komende Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 2 3. Woningbedrijf. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Overboeking naar den volgenden dienst wegens ge reserveerde annuïteitsgedeelten ..Pensioenfondsleening". van het bedrijf ontvangen Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII 3 komende Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, §3 708 4. Gasfabriek. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf 709 710 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten j Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 4 5. Reinigingsbedrijf. Kapitaalverstrekking aan liet bedrijf Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 5 6. Gemeentewerken. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 6 109 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 777.145 277.145 1.054.291 1.054.291 1.005.167 1.005.167 1.005.167 0( 14 14 43 43 43 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 91.602 91.602 91.602 memo thans voorgedragen. 14 14 14 rie memo 35.756 35.756 35.756 memo rie rie 07 07 07 rie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 55