INKOMSTEN, HOOFDSTUK XVI, kapitaaldienst. Volgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen 649 HOOFDSTUK XVI. Geldleening. Batig slot, overgebracht v. Hoofdst. I Geldleening memorie In totaalmemorie Waarvan komt ten bate van Hoofdstuk II f UI - IV V - VI - VII VIII 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - IX 1 2 - X - XI - XII - XIII 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - XV - In totaal memorie Blijft ten bate van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten j Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XVI - - 112 UITGAVEN, HOOFDSTUK XVI, kapitaaldienst. 1941 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK XVI. Geldleening. Kosten van het sluiten van geldleeningen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XVI 113

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 57