§12 I. GEWONE DIENST. VERZ; 43 II. KAPITAALDIENS T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 §10 §11 §13 §14 §15 §16 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 BENAMING. Totaal inkomsten. Totaal uitgaven. Batig slot. Vroegere diensten Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd Lager huisonderwijs Openbaar gewoon lager onderwijs Openbaar vervolgonderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder vervolgonderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs niet vallende onder 1 t/m. 11 Middelbaar onderwijs Hooger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, K. en W., niet vallende onder 1 t/m. 15 Ondersteuning aan behoeftigen Ondersteuning aan werkloozen Landbouw Handel en nijverheid Belastingen Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek Reinigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van leening Openbaar slachthuis Kas voorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Onvoorziene uitgaven Totaal 118 68.819 68.819 1 1 448.024 57 287.446 35 160.578 22 II 184.232 98 533.591 41 349.358 III 55 210 47 84.143 88 28.933 41 IV 207.510 81 238.510 07 30.999 26 V 405.299 73 454.822 18 49.522 45 VI 44.368 46 35.684 51 8.683 95 VII 284.840 06 395.300 64 110.460 58 VIII 1 2 73.558 03 82.301 34 8.743 3! 3 4 27.536 92 37.117 81 9.580 89 5 4.882 40 53.620 76 48.738 86 6 38.415 56 116.848 93 78.433 37 7 1 8 13.184 10 21.927 57 8.743 47 9 15 15 §10 2.400 2.400 - §11 2.777 48 18.584 47 15.806 99 §12 81.692 41 179.610 80 97.918 39 §13 41.615 63 63.798 22 22.182 59 §14 32.100 90.140 58.040 - §15 10.314 80 47.892 99 37.578 19 §16 33.619 28 709.475 92 675.856 64 IX 1 160.006 08 377.349 65 217.343 57 2 5 50 5 50 X 5 522 42 50.471 78 44.949 36 XI 1.287.777 5.206 10 1.282.570 90 XII 340.512 88 77.874 24 262 638 64 XIII 1 360.464 70 255 397 69 105.067 01 2 141 644 69 163.648 59 22.003 90 3 132.848 14 82.018 49 50.829 65 4 66.333 29 272.903 94 206.570 65 5 46.111 28 38.869 05 7.242 23 6 7 24.476 18 17.500 87 6.975 31 8 2.975 12.975 10000 XIV 41.400 73.453 80 32.053 80 XV 36.700 36.700 i XVI 4.668.074 35 4.986.426 55 1.884.585 91 2.202.938 11 Totaal nadeelige sloten 2.202.938 11 Totaal batig e sloten g -* r 00 91 Per resto nadeel i g slot 318.352 20 Nadeelig slot. VIELING. Hoofdstuk. 1941 BENAMING. Vroegere diensten Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd Lager huisonderwijs Openbaar gewoon lager onderwijs Openbaar vervolgonderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder vervolgonderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs niet vallende onder 1 t/m. 11 Middelbaar onderwijs Hooger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, K. en W., niet vallende onder 1 t/m. 15 Ondersteuning aan behoeftigen Ondersteuning aan werkloozen Landbouw Handel en nijverheid Belastingen Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek Reinigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van leening Openbaar slachthuis Kasgeldvoorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Geldleening Totaal Totaal inkomsten. Totaal uitgaven. Batig slot. 4.067 630 29.799 8.741 1832 1 332 2.671 5. 127 35.756 7.000.000 270.639 7.361.195 30 07 04 50 31 07 40 69 15.000 29.799 21.300 35.756 7.000.000 268.639 7.370.494 30 07 40 77 630 1.832 1.332 2.671 5.727 2 000 14.192 04 50 Nadeelig slot. 10.933 12.558 31 85 Totaal nadeelige sloten Totaal batige sloten Per resto nadeelig slot 93 23.491 93 23.491 i 93 14.192 85 9.299.1 08 119

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 59