staat van de schulden aangegaan bij wijze van annuïteit, der gemeend Bedrag der schulden op 1 Januari 1941. Oorspronkelijk bedrag der schuld. Bedrag der rente waartegen de gelden zijn opgenomen. Bedrag der annuïteiten. Bedrag van het aflossings bestanddeel in elke annuïteit. Dagteekening van het raadsbesluit en van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. 64.727.71 118.000.— 3 4.806.14 2.702.49 12.2.'07 7.3.'07 101.800.24 171.900.— 3 1it 7.001.48 3.692.97 12.2.'07 7.3.'07 2.657.72 4.487.74 31li 182.78 96.40 26.1.'09 25.2.'09 13.426.23 18.524.135 31U 754.49 318.14 idem 241.369.89 343.971.42 3 V2 15.032.10 6.584.15 16.9.'13 4.12.13 28.12.'15 27.1.'16 61.188.85 65.695.555 31/2 °/o 2.537.74 396.13 15.8.16') 1fi1in. 14.11.'16 j 16-n-16 28.12.'16 8.2.'17 128.301.57 164.402.515 3 V2 °Jo 7.263.50 2.772.95 15.8.'161K11,1(! 14.11.'16164116 28.12.'16 8.2.'17 14.8.'17 6.9.'17 10.9.'18 13.2.'19 12.10.'20 13.1.'21 448.075.32 545.082.495 3 V2 24.847.65 9.165.01 23.7.'18 22.8.'18 13.5.19) os in'2(1 22.12.19 68.786.15 93.426.78 3 V2 4.073.10 1.665.58 22.12.14 11.2.15 5.9.16 21.9.16 34.769.19 37.330.— 3 72 1.442.01 225 09 OO t— t-H 1 OO t-H t-H 00 158.037.56 198.801.585 3]/2 8.763.84 3.232.53 8.1.18 7.11.18 11.557.60 12.540.— 3 V2 485.82 81.30 24.10.16 9.11.16 12.6.17 28.6.17 72.289.16 94.460.— 3 72 4.182 49 1.652.37 idem 1.589.90 2.000.— 3 72 88.17 32.52 24.6.19 9.8.19 59.361.08 63.421.55 3 72 2.446.95 369.31 23.7.18 22.8.18 17.8.'20 14.1O.'20 14.9.'26 30.9.'26 449.358.78 533.074.04 3 72 24.436.63 8.709.07 idem 607.— 628.73 3 72 24.46 3.22 26.3.'29 17.4.'29 4.208.60 4.352.55 3 72 168.74 21.44 26.3.'29 17.4.'29 2.200.789.83 2.221 793 40 3 72 98.766.34 21.738.70 8.5.'34 9.5.'34 Bij K. B. van den '28 1-37 is tie rente verlaagd t«t t°o en 1>Ü rs besl. 15-3 3'.) ggk 22-3- 39 tot 3.5 °;o. 4.122.902.38 207.304.43 63.459.37 Totaal. 120 EEUWARDEN op 1 Januari 1941. 1941 Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken Hoofdstuk. Oorspronkelijk bedrag. XIII, 3 XIII, 2 XIII, 3 V XIII, 3 Zie kolom 2 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id id. id. id. id. id. id. id. 1.217.499.49 1.004.293.91 Bedrag op 1 Januari 1941. OPMERKINGEN. Zie kolom 1 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id id. id. id. id. id. 1.205.287.20 995.502.63 Kon. besl. 12 Juli 1907, no. 17 22 Mei 1909, no. 31. idem. 22 Mei 1909, no. 30 19 Juli 1911, no. 39. idem. 13 Februari 1914, no. 31. 23 Maart 1916, no. 36. 5 Juni 1917, no. 9; M. B. 19 Mei '34 no. 4300 M/P.C. 5 Juni 1917, no. 9. n ,0. 19 Mei 1919, no. 48, M" B" JJ. 34 24 Febr. 1921, no. 11, no- 4300 M/RC' 2 Dec. 1918, no. 51. M. B. 19 Mei '34 18 Maart 1921, no. 73. no. 4300 M/P.C. 17 Maart 1915, no. 35. 9 December 1916, no. 46. 16 Jan. 1919, no. 52; M. B. 19 Mei '34 no. 4300 M/P.C. 16 Jan. 1919, no. 52; M. B. idem. 26 Maart 1917, no. 84; M. B. idem. 26' Maart 1917, no. 84; M. B. idem. 23 Oct. 1919, no. 38; M. B. idem. 30 November 1918, no. 28. Min. besch. 29 Dec. 1921, fM no. 257 J/V 901 en 14 Oct. (iVL a- ,dem 26, no. 7796 M/V 991. idem. M. B. idem. v M. B. 19 Mei '34 no J 4300M/P.C. M. Besch. 26 Febr. 1929, no. 612 Mi/V 3321 26 1929, no. 612 M/V 3320 J 4300M/I Deze annuïteitsleening is ontstaan door conversie van diverse leeningen. 121

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 60