STAAT VAN SCHULDEN, Bedrag der schulden op 1 Januari 1941 (uitgezonderd de schulden, bij wijze van annuïteit aangegaan) der gemeente LEEUWARDEN op 1 januari 1941. Oorspron kelijk bedrag der schuld Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomen Bedrag der verplichte jaarlijksche aflossing Dagteekening van het raads besluit en van het goed keuringsbesluit van Oed. Stat. Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken 2-* I! Oorspronkelijk O I ,2 bedrag Bedrag op 1 Jan. 1941 5.000.— 200.000 29.000.— 239.000 3 Va 5.000 3Va% 6.000 241.000.— 645.000 3 Va 16.000 341.500.— 32.000.- 650.000 4 Va 75.000 4 Raadsbesluit 9 Juli 1898 no. 13 Besluit G. S. 28 Juli 1898 no. 53 Raadsbesluit 27 Sept. 1904 no. 8 Besluit G. S. 13 Oct. 1904 no. 66 Raadsbesluit 28 Nov. 1911 no. 457 R/212 en 22 Dec. 1911 no. 519 R/247 Besluit G. S. 23 Dec. 1911 no. 1 16.000 of 16.500 1.000 Raadsbesluit 12 April 1921 no. 145 R/84 Besluit G. S. 19 Mei 1921 no. 89 6 13 §4 13 2 13 §3 13 4 2 6 8 §2 8 7 8 14 8 16 13 1 13 2 13 §3 Transporteeren 34.393.— 43.607.— 122.000.— 590.90 62.965.— 136.194.10 23.900.— 3.100.— 12.250.— 12.809.27 110.496.07 7.600.— 40.808.82 10.599.27 1.562.10 30.743.36 261.794.24 147.177.59 21.409.28 650.000.— 75.000.- 1.809.000.- 859.96 1.090.04 3.050.— 71.50 7.610.15 16.525.60 2.900.— 376.30 1.486.45 4.720.93 40.017.63 2.839.60 15.248.10 3.960.31 583.66 11.487.09 97.81756 54.992.07 9.333.05 341.500.— 32.000.— 648.500.— Aflossing per hoofdstuk Opmer kingen 859.96 1.090.04 3.050.— 14.S4 1.580.71 3.419.10 600.— Ï7.82 307.53 317.76 2.656.74 188.53 1.012.30 262.93 38.75 762.63 6.494.13 3.650.91 615.32 16.500.- 1.000.— v.in 2(A., 1921 over* de Lei Watcrl.-M> voori bedrag vao 51.000.- 44.500.— 122 1941. Bedrag der schulden op 1 Januari 1941 Oorspron kelijk bedrag der schuld Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomen Bedrag der verplichte jaarlijksche aflossing Dagteekening van het raads besluit en van het goed keuringsbesluit van Oed. Stat. Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken. O 3 Oorspronkelijk bedrag Bedrag op 1 Jan. 1941 Aflossing per hoofdstuk 68.000.— 172.000. 500.000.— 200.000. 86.600.— i 100.000.— 86.600.— 100.000.— 372 372 33/4 216.000.— 250.000.— 372 372 24.000.- 7.000.- 3.350.- 8 500.— Transport Raadsbesluit 2 5 Maart 1935 no. 81 R/62. 5 Besluit G. S. 20 Maart 1935 6 no. 88 7 8 §2 8 §o 8 13 9 8 1 13 2 13 3 13 §4 13 §6 3.350.— Raadsbesluit 30 Juni 1936 no. 217a R/126. Besluit G. S. 8 Juli 1936 no. 130 Raadsbesluit 30 Juni 1936 no. 217b R/127. Besluit G. S. 8 Juli 1936 no. 130 Raadsbesluit 14 Juli 1936 no. 2331) R/147. Besluit G. S. 22 Juli 1936 no. 128 Raadsbesluit 14 Juli 1936 no. 233a R/146. Besluit G. S. 22 Juli 1936 no. 128 8 §2 8 7 8 6 8 §13 9 §1 8 §5 8 §6 9 1 Transporteeren 1.809.000.— 23.788.61 6.896.46 115.035 76 21,103.16 107.852.45 2.076.12 3,121.21 5.411.27 130.451.89 25.113.56 46.497.82 12 651.69 131.123.72 68.876.28 54.944.16 45.055.84 68.706.90 20.906.67 10.386.43 213.183 24 11.908.54 8.164.82 16.743.40 2.959 000.- 648 500.— 17.508.44 5.075.73 84.806.23 15.531.98 79.379.39 1.527.99 2.297.20 3.982.70 96.012.55 18.289.82 34.222.42 9.311.55 112.766.40 59 233.60 47.581.64 39.018.36 59.500.18 18.105.19 8.994.63 184.190.32 10.288.98 7.054.42 14.466.28 1.557.700.- 44.500.— 1.141.85 331.04 5.486.46 1.012.94 5.176.92 99.66 149.82 259.74 6.261.70 1.240.68 2,231.89 607.30 4.589.33 2.410.67 1.840.63 1.509.37 2.301.68 700.37 347.95 7.248.23 404.89 277.60 569.28 90.700.— 123

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 61