Bedrag der schulden oj 1 Januari 1941 163.600.- 402.000.- 706.120— 90.000— Oorspron kelijk Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomen Bedrag der verplichte Dagteekening van het raads besluit en van Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken Aflossing bedrag der schuld jaarlijksche aflossing het goed keuringsbesluit van Ged. Stat. Hoofd stuk Oorspronkelijk bedrag Bedrag op 1 Jan. 1941 per hoofdstuk Transport 2.959.000— 1.557.700— 90.700— 250.000— 372 /o 8.500— Raadsbesluit 15 Juli 1936 no. 2481/159. Besluit G. S. 22 Juli 1936 no. 128 6 8 13 11 211.911.24 37.387.07 701.69 183 091.32 32.302.43 606.25 7.204.98 1.271.16 23 86 100.000.- 8Vs% 3.350— Raadsbesluit 15 Juli 1936 no. 2479/158. Besluit G. S. 22 Juli 1936 no. 128 6 8 §5 8 §7 8 §9 11 8.744 64 54.917.98 23.343.92 5.267.08 7.726 38 7.572.84 47.558.98 20.215.84 4.561.28 6.691 06 292.95 1.839.75 782 02 176.45 258.83 200.000.— 3% 9.100— Raadsbesluit 2 Sept. 1936 no. 274R/172. Besluit G. S. 10 Sept.. 1936 no. 91 7 8 4 8 7 9 1 2.995.28 62.324.41 1.908.96 132.771.35 2.450.16 50.981.37 1.561.52 108.606.95 136 28 2.835.76 86.86 6.041.10 500.000— 4 24.500— Raadsbesluit 23 Sept. 1936 no. 312 R/182. Besluit G. S. 2 October 1936 no. 108 3 6 7 8 §2 8 7 8 §9 9 1 95.556 25 259.087.78 40.156.92 39 829.09 83.033.81 203.270.10 32.855.68 32 307.69 3.130.61 13.954.42 1.825.31 1.880.35 45.893.11 36.714.47 2.294.66 10.660.73 8.816.12 8 528 57 5.289.68 533.04 881.61 820.120— 4 28.500— Raadsbesluit 14 Oct. 1936 no. 331 R/213 en 25 Nov. 1936 no. 335 R/241. Besluit G. S. 21 Oct. 1936 no. 83 en 2 Dec. 1936 no. 25. 13 §1 13 §2 13 §3 13 §4 131 883.66 631.986.22 20.890 42 35.359.70 104.071 98 555.773.86 18.37118 27.902 98 6.952.92 n 19.053 09 629.81 1.864.18 100.000— 372 2.500— Raadsbesluit 25 Nov. 1936 no 354 R/242. Besluit G. S. 25 Nov. 11)36 no. 1 3 100.000— 90.000— 2.500— C Transporteeren 4.929.120— 3.242.020— 167.150— 124 cdrag der Opmer- j Lalden op kingen Januari 1941 Raadsbesl 17-3:17 renteper centage verlaagd van 4' i op 4 en centage Raadsbe>l 16-2-37 |no. 51 R} au 4,4 op 3'; I Oorspron- kelijk bedrag der schuld Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomen Bedrag der verplichte jaarlijksche aflossing 582 500.— 264.200.— 17-3 37 o. 85 R;iS renteper centage verlaaed van 44 °P 17-3-37 91 R|S renteper centage verlaagd an l'/g 1 op 4 ■165.000— 425.000— 330.200. 210.000. 372 372 372% Dagteekening van het raads besluit en van het goed keuringsbesluit van Qed. Stat. Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken 2-* o O c/3 X Oorspronkelijk bedrag Bedrag op 1 Jan. 1941 Aflossing per hoofdstuk Opmer kingen 10.625. 22.000.- 15.000— 1.000.000.- 1.150.000.- 372 50.000 Transport Raadsbesluit 25 Nov. 1936 no. 354 R/243. Besluit G. S. 25 Nov. 1936 no 1 Raadsbesluit 16 Felir. 1937 no. 52 R/26 Besluit G. S. 17 Febr. 1937 no. 113. Raadsbesluit 16 Febr. 1937 no. 52 R/25 Besluit G. S. 17 Febr. 1937 no. 114. Raadsbesluit 9 Juni 1937. no. 163 R/142 Besluit G. S. 16 Juni 1937 no. 129. 3 8 §7 8 §9 4.929.120— 10.463.66 332.616.88 81.919 46 330.200— 2 3 6 8 §:2 8 §13 8 §16 13 2 13 3 13 4 13 6 2 4 5 6 8 2 8 §7 8 §9 8 13 8 16 9 1 13 1 13 2 Transporteeren 125 3.760.47 4.302.72 3.957.56 8.990.68 7.064.40 4.013.76 10.511.37 4.270.72 160.350.76 2.777.56 1.503.34 36.784.96 3.543.81 364.801.18 113.190.08 79.389.56 35.155.10 12.436.86 25.860.63 2.300— 56.296 82 96.309.13 3.242.020— 9417.30 299.355.20 73.727.50 264 200— 6.721.891.47 2.954.67 3.380.70 3.109.52 7.064.05 5.550.66 3.153.66 8.258.94 3.355.57 125.989.87 2.182.36 1.307.23 31.986.91 3.081.60 317.218.39 98.426.18 69.034.58 30.569.66 10.814.64 22.487.52 2.000— 48.953.78 83.747.05 4.773.347.54 167.150— 261.59 8.315.42 2.047.99 22 000— 268.60 307.34 282.68 642.21 504.58 286.70 750.81 305.05 11.453.63 198.40 65.37 1.599.35 154.07 15.860.93 4.921.30 3.451.66 1.528.48 540.74 1.124.37 100— 2.447.68 4.187.36 250.756.31 Rbs. 28-3-'38 renteper centage 3*/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 62