§3 3% Bedrag der schulden op 1 Januari 1941 Oorspron kelijk bedrag der schuld Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomen Bedrag der verplichte jaarlijksche aflossing Dagteekening van het raads besluit en van het goed keuringsbesluit van Ged. Stat. Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken. O 3 O» 698.700— 739.800— 291.550— 308.700— 327.000.- 239.400— 512.000.- 350.000— 260.000— 640.000. - 31/2% 20.550— 31/2% |l 8.575.- 31/2 11.500.- 10.400— 2V2% 64.000— Transport Raadsbesluit 9 Maart 1938 No. 56R/34. Besluit G. S. 16 Maart 1938 No. 108. Raadsbesluit 9 Maart 1938 No. 56R/34. Besluit G. S. 16 Maart 1938 No. 108. Raadsbesluit 28 Maart 1938 No. 89R41. Besluit G. S. 1 April 1938 No. 205. 13 §3 13 5 15 6 8 §2 8 7 13 2 13 Raadsbesluit 11 Mei 1938 No. 126R/82 Besluit G. S. 12 Mei 1938 No. 2. Raadsbesluit 11 Mei 1938 No. 125R/84 Besluit G. S. 12 Mei 1938 No. 1 §2 8 7 8 9 8 16 13 2 3 4 5 6 7 Transporteeren 126 Oorspronkelijk Bedrag bedrag op 1 Jan. 1941 6.721.891.47 4.773.347.54 50.248.56 43.694.40 13.429.97 258.750. 9.073.46 260.147.27 284.012.41 186.566.86 308.700— 11.678.06 225.000— 8.569.38 245.694.65 268.233.93 176.202.04 291.550— Aflossing per hoofdstuk 56.082.53 52.397.11 1.842.71 4.521.84 4.224.68 148.58 27.388.37 25.588.55 899.91 100.325 82 93.733— 3.296.41 286.01 267.21 9 40 346.59 323.81 1139 1.155 29 1.079.35 37.97 159 893.55 149.386.29 5.253.63 260.000— 239.200— 10.400— 60.035.01 48.028.01 6.003.50 1.121.31 897.05 112.13 4.597.95 3.678.37 459.79 10.851.97 8.681.57 1.085.20 100.783.33 80.626.67 10.078.33 112.69 90.15 11.27 3.880.322.26 6.752.171.82 333.550.22 1941 Opmr, Bedrag der Schulden op kiiJl Januari 1941 Oorspron kelijk bedrag der schuld Bedrag der rente, waar tegen de gelden zijn opgenomen Bedrag der verplichte jaarlijksche aflossing Dagteekening van het raads besluit en van het goed keuringsbesluit van Ged. Stat. Bedrag der schulden, verdeeld over elk der hieronder vermelde hoofdstukken 2.109.000.- 2.225.000.- Transport 58.000— Raadsbesluit 11 Mei 1938 No. 125R/85 Besluit G. S. 12 Mei 1938 No. 1 x 5/3 8 2 8 §6 8 9 8 19 9 1 11 13 1 13 2 13 §3 13 4 13 5 13 8 15 2 3 4 5 Oorspronkelijk bedrag Bedrag op 1 Jan. 1941 Aflossing per hoofdstuk 2 8 §6 8 §9 8 5 16 9 1 11 13 i 1 13 i 2 13 3 13 5 4 3.880.322.26 j.752.171.82 333.550.22 10.311.42 8.249.14 1.031.14 397 63 318.11 39.76 12.25 9.81 1.22 518.44 414.76 51.84 7.928.77 6.343.01 792.88 163.36 130.68 16 34 103.853.70 83.082.96 10.385.37 176.603.55 141.282 83 17.660.36 89.269 29 71.415.43 8.926.93 19.256.79 15.405.43 1.925.68 20.663.76 16.531— 2.066.38 31.865.19 25.492.15 3.186.52 1.653.59 1.322.87 165.36 208.715.30 197.833.94 5.440.68 3.898.30 3.695.06 101.62 15.985.04 15.151.66 416.69 37.727.52 35.760.60 983.46 350.379.66 332 112.68 9.133.49 391.77 371.35 10 21 35.848.16 33.979.22 934.47 1.382.38 1.310.30 36.04 42 58 40.36 1.11 1.802 40 1.708.44 46.98 27 564.84 26.127.76 718.54 567.93 538.33 14.80 361.053.80 342.230.34 9.411.73 613.973.41 581.964.01 16.004.70 310.350.50 294.170.42 8.090.04 66.947.57 63.457.27 1.745.15 11.379.451.16 9.052.621.74 432.889.71 127

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 63