bp f INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. UITGAVEN HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. g I 3 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Renten en aflossing van voorschotten, verleend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting. In totaal215.538.31 Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk V 151.173.35 XIII 2 1.442.01 XIII 3 62.922.95 Totaal 215.538.31 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Vergoeding van instellingen in de kosten van verzeke ring, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten Ontvangsten wegens van gemeentewege geleverde druk werken en bureaubehoeften Uitkeering van gelden ingevolge de Ongevallenwet 1921 Ontvangen ziekengelden Teruggaaf door de Centrale Werkgevers Risicobank van te veel gestort voorschot op de Rijksverzekeringsbank premie ingevolge de Ongevallenwet Ontvangsten wegens aan gemeenten geleverd verkie zingsmateriaal Dividend van aandeelen in de N.V. Gemeentelijke Credietbank (thans Bank voor Nederl. Gemeenten) Ingehouden pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen Ontvangsten van de bedrijven wegens aandeel in de algemeene kosten der gemeente in verhouding tot de diensten, door de gemeente aan de bedrijven verleend Ontvangst van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van te veel betaalde bijdragen verschuldigd ingevolge de Pensioenwet 1922 Terugontvangst van couponbelasting Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken Bijdrage van het Rijk in de kosten van administratie en uitbetaling van eventueele kostwinnersvergoeding Bijdrage van het Rijk in de kosten van inrichting van het gezinspersoonkaarten-stelsel Overige inkomsten, tot hoofdstuk II behoorende. Transporteeren 12 531.399,46 21.771,76 8.687,28 3 3,34 388,30 200,— 123,77 23.000,— 1.719, 626,17 7,50 587.926,58 469.690,07 21.088,02 8.000,— memorie memorie memorie memorie 50,- 23.000,— memorie 1.662,45 5.248,- 2.091,— 530.829,54 387.129,97 22.640,79 8.000,- memorie memorie memone 200,- 56,94 23.000,- memorie 5.076,87 1.920,- memorie 448.024,57 236 237 Per transport Verzekering tegen ongevallen en invaliditeit. 5.933.47 In totaal Waarvan komt ten laste van- Hoofdstuk III 594.92 53 IV 33 30.56 33 VI 33 292.53 33 VIII 13 33 7.71 16 33 2.22 33 IX 1 33 286.75 2 33 0.65 33 XI 33 7.86 33 XIII 1 33 834.65 3 33 10.74 4 33 1.300.62 5 33 1.293.89 6 33 1.098.40 8 33 68.57 Totaal 5.830.07 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Premiën ingevolge de Ziektewet. In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 96.56 IV 26.24 VI 86.63 VIII 2 56.10 VIII 16 6.11 IX 1 471.24 812.84 Totaal Blijft ten laste van Hoofdstuk II 742.88 238 Wachtgelden. In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk VI 2.476. VIII 2 1.561. S 7 4.353.- 16 4.850.— 13.690 Totaal Blijft ten laste van Hoofdstuk II 13.240 Transporteeren 13 194.247,25 168,69 24,42 1.278,37 195.718,73 183.606,45 3,89 24,43 183.942,62 103,40 69,96 502,50 184.137,27 450,— 184.565,98

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 7