I INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 3 a "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 587.926.58 530.829.54 448.024.57 Transporteeren 14 587.926.58 530.829.54 448.024.57 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 239 Per transport Terugbetaling aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van pensioenen, verleend aan in dienst der gemeente ge weest zijnde ambtenaren. In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III IV VI VIII IX XIII 17.755. 866. 2.146. 1.454.— 14.552.— 2.638.— 25.456.77 26.449.— 11.253. 113.909.77 240 Totaal102.569.77 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Bijdragen voor inkoop van pensioen, ingevolge de artt. 43 en 63 der Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913, juncto artikel 173, IIIc der Pensioenwet 1922. 875.66 In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 55 389.62 VIII 2 14.13 6 55 24.68 XI 55 3.37 XIII 1 55 3.91 4 55 119.28 5 55 18.31 6 55 9.37 Totaal 582.67 Blijft ten laste van Hoofdstuk II 241 Pensioenen. In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk VIII 2 66. 13 764.- Totaal 4.043.75 830.— Blijft ten laste van Hoofdstuk II 195.718,73 11.340, 292,99 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 2.077,50 184.137,27 11.340,— 292,99 184.565,98 11.340,- 3.885,50 292,99 3.213,75 Transporteeren 15 209.429,22 199.655,76 199.412,72

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 8