INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. s Jp "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 587 926,58 Transporteeren 16 578.926,58 530.829,54 530.829,54 448.024,57 448.024,57 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1941. Werkelijke 'uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Bijdragen voor eigen ingevolge artikel 36 no. 240). Waarvan komt ten Hoofdstuk III IV VI VIII Per transport en weduwen- en weezenpensioen der Pensioenwet 1922 (Staatsblad IX XI XII XIII 2 4 5 6 S 12 13 14 16 1 1 3 4 5 6 8 In totaal laste van: 32.478.55 853.04 2.226.90 23.795.95 5.922.78 3.465.50 2.453.18 876.97 16.767.80 6.806.44 395.13 9.116.40 866.47 388.60 7.470.40 359.55 20.988.85 19.778.74 24.981.32 3.869.68 220.381.79 Totaal183.862.25 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Bijdragen voor inkoop van pensioen ingevolge de artt. 40, 42a en 135 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240). In totaal 1.762.58 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 141.40 15 IV 55 14.90 55 VI 55 34.30 55 VIII 2 55 30.50 14 55 30.60 55 IX 1 55 109.80 55 XI 55 417.95 55 XIII 1 55 27.40 4 55 333.10 5 55 43.40 6 55 179.13 Totaal Blijft ten laste van Hoofdstuk II 1.362.48 209.429,22 35.947,40 361,40 Transporteeren 17 245.738,02 199.655,76 199.412,72 35.466,07 36.519,54 356,20 400,10 235.478,03 236.332,36

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 9