II. 237—242. UITGAVEN 1950. 237 Presentiegelden en kosten van verteringen ten behoeve van de bureaux van stem-opneming Begroting Rekening 1946 1.500,— 1946 328,82 1947 - memorie 1947 - 3 1948 - 500,— 1948 - 247,80 1949 - 700,— 1950 - 700,— Zie de toelichting bij de vorige post. Bij raadsbesluit van 30 Juni 1948 no. 5238 is bepaald, dat aan de voorzitters en leden van de stembureau x in geval van inkomstenderving een presentiegeld van ƒ10,— per zitting wordt toegekend. 238 Subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen Begroting Rekening 1946 30,- 1946 1947 - 30,— 1947 1948 - 30,— 1948 1949 - 30,- 1950 - 30,— Voor 1950 wordt wederom een subsidie van 30,geraamd. 239 Kosten van verteringen bij vergaderingen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 130,— 250,— 200,— 300,— 500,— Rekening 1946 1947 - 1948 - Een bedrag van 500,wordt nodig geacht voor eventueel noodzakelijke verteringen. De gemeente verstrekt aan haar personeel generlei consumptie. 91,74 398,24 283,82 240 Representatiekosten Begroting Rekening 1946 200,— 1946 1.520,25 1947 - 1.750,— 1947 - 2.600,62 1948 - 1.750,— 1948 - 2.101,27 1949 - 2.500,— 1950 - 2.500,— Een bedrag van ƒ2.500,wordt nodig geacht voor eventuele ontvangsten e.d. door het gemeentebestuur. Deze uitgaven zijn uiteraard wisselvallig en afhankelijk van het aantal ontvangsten dat zal plaats vinden. 241 Kosten van het intercommunaal georganiseerd overleg Begroting Rekening 1946 110,— 1946 111- 1947 - 115, 1947 - 111- 1948 - 115, 1948 - 112,50 1949 - 115, 1950 - 120,— Krachtens raadsbesluit van 14 November 1933 is de gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten in zake het intercommunaal overleg voor personeelszaken. De kosten hiervan bedragen 1,50 per 1000 inwoners. 242 Rechtskundige of andere adviezen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 50,— memorie memorie memorie 500,— Rekening 1946 1947 - 100,— 1948 - 1.039,25 Op deze post worden ook geboekt de kosten verbonden aan het voeren van rechts gedingen. De post wordt op ƒ500,geraamd. 62 II. 243—246. 1950. UITGAVEN ?43 Kosten van de dubbelen der leggers en plans van het kadaster en leggers ingevolge de Wegenwet Begroting Rekening 1946 25,— 1946 8,69 1947 - 25,— 1947 - 5,57 1948 - 25,— 1948 - 1949 - 25,— 1950 - 25,— Voor vernieuwing van enige kaarten en bijwerken van de leggers wordt een bedrag van 25,— uitgetrokken. 244 Kosten in verband met de uitbreiding der gemeente Begroting Rekening 1946 750,— 1946 2.219,95 1947 - 2.800,— 1947 - 2.116,56 1948 - 14.000,— 1948 - 8.806,39 1949 - 21.210,— 1950 - 18.786,— jaarwedde stedebouwkundig ingenieur 6.900, technische ambtenaren (Vf man) - 6.750, tekenbehoeften enz- 1-500, ƒ15.150,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 3.636,- 18.786,- 245 Bezoldiging der ambtenaren van de burgerlijke stand Begroting Rekening 1946 800,— 1946 1.171,- 1947 - 1.100,— 1947 - 1.055,- 1948 - 1.200,— 1948 - 961,- 1949 - 1.200,— 1950 - 1.200,— vaste jaarwedden van ambtenaren van de burgerlijke stand 300, beloningen voor het voltrekken van huwelijken ad 1,per huwelijk, geraamd op^00, Samenƒ1.200, De jaarwedden zijn geregeld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 18 Augustus 1904, no. 29, 2e afd., goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 October 1904, no. 8, aangevuld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 30 November 1922, no. 116, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 28 December 1922, no. 95. 246 Overige kosten van de burgerlijke stand Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 12.900,— 14.100,— 15.000,— 18.000 17.996,— Rekening 1946 15.807,06 1947 - 15.764,80 1948 - 18.208,24

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 105