INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 6 3 jy "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Transporteren 831.064,28 361.541,85 318.305,22 831.064,28 361.541,85 318 305,2 - Jan-, JSA. UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Rente van geldleningen. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 531.893,77 In totaal 384.525,39 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk I 25.500,— 35 III 4.258,06 33 IV 13.122,97 33 V 995,82 33 VI 50.330,71 33 VII 718,36 33 VIII 2 14.129,50 4 1.437,72 5 1.101,81 6 445,29 7 20.032,35 7A 31,53 9 2.541,25 13 1.182,76 14 4.633,71 16 6.920,45 33 IX 395,05 33 XI 4.688,78 33 XIII 1 21.197,35 2 143.541,82 3 22.570,15 4 19.691,54 5 7.193,33 6 103,40 8 3.614,30 XV 8.533,42 Totaal 378.911,43 Bliift ten laste van Hoofdstuk II f Aflossing van geldleningen. In totaal 848.432,— Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk I 42.500,— 33 III 7.316,54 33 IV 27.897,14 33 V 3.573,75 33 VI 146.480,62 33 VII 3.710,73 33 VIII 2 36.385,90 4 5.594,76 5 2.109,29 6 1.487,26 7 37.397,60 7A 197,- 9 5.214,46 13 3.134,49 14 4.846,86 16 13.812,49 33 IX 1.055,64 33 XI 7.901,76 33 XIII 1 56.862,86 2 272.108,20 3 52.744,42 4 45.388,01 5 13.121,87 6 1.084,01 8 9.519,33 35 XV 29.089,13 Totaal f 830.534,12 Blijft ten laste van Hoofdstuk II f 1 Transporteren 541.815,46 6.827,27 6.162,74 20.343,64 559.064,68 17.897,88 526.702,92 5.613,96 17.897,88 565.876,08 550.214,76 r,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 10