II. 264—270. UITGAVEN 1950. 264 Betaling van ontvangen pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen Begroting Rekening 1946 memorie 1946 33,70 1947 - memorie 1947 - 1947 - memorie 1948 - 298,04 1949 - memorie 1950 - memorie Uit deze post worden gekweten de ten behoeve van andere gemeenten ingehouden bijdragen voor pensioen. Zie volgno. 17. 265 Betaling aan bedrijven der gemeente wegens ontvangen bijdragen voor inkoop van pensioen Begroting Rekening 1950 Zie volgno. 9. De eventueel ten behoeve van de bedrijven ingehouden bijdragen voor inkoop van pensioen worden aan die bedrijven uitgekeerd. 266 Uitkering aan het bedrijf der gemeentewerken van een aandeel in de algemene kosten ter zake van de kosten van adviezen, enz. ten behoeve van het gemeentebestuur Begroting Rekening 1946 15.000,— 1946 15.000,— 1947 - 15.000,— 1947 - 15.000,— 1948 - 15.000,— 1948 - 15.000,— 1949 - 15.000,— 195C - 15.000,— 267 Kosten van verificatie van kas en boeken van de gemeenteontvanger Begroting Rekening 1946 714,— 1946 896,88 1947 - 875,— 1947 - 962,50 1948 - 962,50 1948 - 962,50 1949 - 1.202,— 1950 - 1.202,— De controle is opgedragen aan het Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 268 Af te dragen en teruggaaf loonbelasting ingevolge het „Besluit op de Loonbelasting 1940 Begroting Rekening 1946 160.000,— 1946 225.885,19 1947 - 210.000,— 1947 - 239.622,27 1948 - 225.600,— 1948 - 252.503,72 1949 - 225.000,— 1950 - 250.000,— Zie de toelichting bij volgno. 19 onder de ontvangsten. 269 Bijdrage aan de vorige dienst in de kosten van werken Begroting Rekening 1946 18.400,— 1946 18.400,— 1947 - 14.720,— 1947 - 14.720,— 1948 - 11.040,— 1948 - 11.040,— 1949 - 7.360,— 1950 - 270 Kosten van het lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor Efficiency Begroting Rekening 1946 50,— 1946 50,- 1947 - 50,— 1947 - 50,- 1948 - 50,- 1948 - 50,- 1949 - 50,— 1950 - 50,— Voor het lidmaatschap wordt 50,uitgetrokken. 72 1950. II, III. 271—274. UITGAVEN 271 Bijdrage aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen Begroting Rekening 1946 1946 1947 - 150,— 1947 - 148,— 1948 - 150,— 1948 - 150,— 1949 - 155,— 1950 - 156,— Het genoemde instituut heeft ten doel het bevorderen van de theoretische en practische beoefening van bestuurswetenschappen, in het bijzonder voor zover zij van rechtstreeks belang zijn voor het openbaar bestuur hier te lande. De kosten bedragen ƒ2,per 1000 inwoners. HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. 273 Jaarwedde van de commissaris van politie Begroting Rekening 1946 6.500,— 1946 8.728,82 1947 - 7.908,— 1947 - 8.089,67 1948 - 8.108,— 1948 - 8.952,60 1949 - 9.020,40 1950 - 9.365,70 De jaarwedde van de commissaris van politie wordt vastgesteld bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken met inachtneming van het Bezoldigingsreglement Politie 1948 (Stbl. I 151). De bezoldiging bedraagt: grondsalaris8.450,' kindertoeslag- 480, loontoelage- 13,20 ambtstoelage - 422,50 Totaal9.365,70 De uniformkledingtoelage (ƒ252,wordt geraamd onder volgno. 275. 274 Beloning van de inspecteurs, dienaars en veldwach' ers a. politie verdere beambten van politie, mitsgaders van de Begroting 1946 1947 1948 1949 1950 421.712,— 536.250,— 472.601,— 464.303,— 487.450,— Rekening 1946 481.517,34 1947 - 512.651,82 1948 - 468.840,50 Rang Grond- salaris Tijdelijke loonbijslag Tijdelijke loontoelage Kinder toelage Huwelijks- j toelage Totaal hoofdinspecteur inspecteur surnumerair adjudant brigadier hoofdagent agent adspirant-agent portier technische kracht jubileum-uitkeringen 6.825,- - 32.134,- - 2.750,- - 20.450,- - 54.753,- - 90.015,- - 190.483,- - 14.084,- - 1.217,- - 3.480,- ƒ416.191,- 108 54 810 1.512 3.726 324 54 13,20 66,— 5 26,40 171,60 171,60 765,60 52,80 6.588,- 1.267,20 424,- - 1.960,- - 156,- - 756,- - 4.624,- - 5.248,- - 18.836,- - 1.872,- 33.876,— 1.352,50 908,— 2.260,50 Transporteren (afgerond) 7.262,20 - 34.268,— - 2.960,— - 21.232,40 - 60.358,60 - 96.946,60 -215.163,10 - 17.240,80 - 1.217, - 3.534,— ƒ460.182,70 300,— ƒ460.482,70 ƒ460.483,— 73

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 110