III. 283—292. 1950. UITGAVEN De kosten der straatverlichting zijn geraamd overeenkomstig de bedragen, uitgetrokken op de begrotingen van het gas- en het electriciteitbedrijf. Op de begroting van het electriciteitbedrijf is uitgetrokken75.145,53 op die van de gasfabriek - 19.927,06 Totaal95.072,59 afgerond 95.073, 287 Bijdrage aan Hoofdstuk III van de kapitaaldienst Zie bijlage no. III. Begroting 1946 20.082,— 1947 - 25.678,05 1948 - 6.209,— 1949 - 4.483,— 1950 - 2.915,— Rekening 1946 20.082,— 1947 - 21.831,26 1948 - 11.494,35 288 Kosten van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N. W. B. Begroting 1946 25,— 1947 - 25,— 1948 - 25,— 1949 - 25,— 1950 - 50,— 1946 1947 - 1948 - Rekening De gemeente is lid krachtens raadsbesluit d.d. 13 April 1920. Het wordt wenselijk geacht de contributie te verhogen tot 50,per jaar. 25,- 25,- 25,- 290 Subsidie aan de afdeling Friesland van het „Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen"gevestigd te Leeuwarden Begroting Voor 1950 wordt een subsidie van ƒ70,— uitgetrokken. 1946 70,- 1946 1947 - 70,- 1947 1948 - 70,— 1948 1949 - 70,— 1950 - 70,- Rekening 70,- 70,- 70,- 291 Uitkering aan het Rijk in verband met het ontvangen vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet Zie toelichting bij volgno. 25. Begroting 1946 33,33 1946 1947 - 33,33 1947 - 1948 - 50,— 1948 - 1949 - 50,— 1950 - 50,— Rekening 33,33 33,33 50,- 292 Kosten wegens keuring van trekhonden Begroting 1946 235,— 1946 1947 - 275,— 1947 1948 - 275,— 1948 1949 - 275,— 1950 - 275,— Voor vergoeding aan het openbaar slachthuis voor de diensten, ter zake door de directeur verricht, wordt geraamd (zie begroting slachthuis)225, Overige kosten- 50, Samen275, Rekening 271,43 252,62 225,— 78 III, IV. 293—297. 293 Kosten van de schietbanen Begroting 1950. UITGAVEN Rekening onderhoudskosten bedrijfskosten Gemeentewerken Zie volgno. 28. 1946 260,— 1946 51,10 1947 - 260,— 1947 - 1948 - 260,— 1948 - 1949 - 270,— 1950 - 306,— 200,— 106,- 306,- 294 Kosten van bijzondere verkeersmaatregelen Begroting 1946 2.600, 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 5.440,— 5.440,— 5.200,— 5.080,— Rekening 1946 957,19 1947 - 1948 - onvoorziene verkeersmaatregelen bedrijfskosten Gemeentewerken 4.000,— - 1.080,— 5.080,— 6.494,33 4.483,37 295 Kosten commissie tot wering van baldadigheid 296 Begroting 1946 1947 - 1948 - 250 1949 - 250 1950 - 250: Rekening 1946 ,- 1947 - ,- 1948 - 500,- Ten behoeve van de commissie tot wering van baldadigheid wordt, evenals in voor gaande jaren, een bedrag van 250,beschikbaar gesteld. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Beloning en andere kosten ter zake van te verrichten vaccinatiën en lijkschouwingen Begroting 1946 300,— 1947 - 3C0, 1948 - 300,— 1949 - 300,— 1950 - 300,— Rekening 1946 1947 - 69,53 1948 - 16,40 De stads-artsen verrichten de lijkschouwing zonder afzonderlijke beloning. Wegens kosten van inenting tegen diphterie en andere besmettelijke ziekten, wordt 300,uitgetrokken. Wegens bijdrage van het Rijk wordt 150,geraamd (zie volgno. 34). 297 Uitkering van de in artikel ig, derde lid, der Besmettelijke-Ziektenwet Staatsblad ig28, no. 265) bedoelde tegemoetkoming Begroting 1946 memorie 1947 - memorie 1948 - memorie 1949 - memorie 1950 - memorie Rekening 1946 1947 - 1948 - 79

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 113