200,— VI. 341—342. Transport6.750, oppervlaktebehandeling van geteerde en van asphaltbeton- en grindwegen: Tjaarderweg1.500, weg SwichumWirdum- 2.500, weg WirdumWijtgaard- 4.000, weg naar Snakkerburen- 1.000, Parallelweg Wirdum - 200, Marwerderweg- 1.100, Goutumerweg - 100, Lekkumerweg - 1.000, Werpsterweg- 1.000, Boxumerweg- 4.000, weg GoutumHempens - 1.700, weg naar Rapenburg- 1.500, Kalverdijkje- 1.700, Poppeweg- 100, Kanaalweg- 1.000, Schapendijkje - 1.100, Nieuwlandsweg- 1.000, Badweg, bijdrage in kosten van onderhoud- 75, 24.575,— onderhoud van de wal aan de Dokkumertrekweg500, onderhoud van de wal en rijweg Sneekerttekweg - 1.000, onderhoud van de wal en rijweg Harlingertrekweg- 3.000, onderhoud van de tertiaire weg Rijksstraatw.-grens Idaarderadeel schoonmaken, waterlossingen etc- 100, oppervlaktebehandeling - 100, 4.700,— 36.025,— bedrijfskosten Gemeentewerken - 7.925, ƒ43.950,— 1950. UITGAVEN 342 Kosten van de markt- en havendienst Begroting 1946 18.450,— 1946 1947 - 31.550— 1947 1948 - 31.550,— 1948 1949 - 30.480,— 1950 - 31.550,— Bij raadsbesluit van 5 Maart 1935, voor zoveel nodig goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 20 Maart 1935, no. 40 (Gemeenteblad no. 9 van 1935), is ingesteld een markt- en havendienst, waarbij zijn ondergebracht alle markten, het beheer en de exploitatie van standplaatsen, ligplaatsen voor schepen e.d. en de inning van markt- en staangelden, haven- en kadegelden e.d. De post is als volgt geraamd: jaarwedde directeur 2/3 X 5.090,3.394, (het overige gedeelte van het salaris van de directeur is op de post „Beurs en Waag" geraamd). jaarwedde controleur- 2.934, schrijver 2e kl- 1.500, beloning van de gaarder van het havengeld: ƒ2.441,Y/151,kindertoelage- 3.198, beloning van de gaarder van markt- en staangelden- 638, beloning van de gaarders op de parkeerterreinen bij de veemarkt- 1.000, Transporteren 12.664, Rekening 30.037,71 - 30.881,13 - 31.176,83 92 1950. VI. 342—343. UITGAVEN Transport12.664, beloningen personeel voor de veemarkt: I veemarktmeester (voor de Vrijdagsmarkten en 6 paardenmarkten) - 700, overige bedienden: 1 bediende a 3,40 per dag3,40 18 bedienden a - 5,25 - 94,50 II bedienden a - 6,50 - 71,50 52 X 169,40 is rond - 8.809, uurlonen voor los personeel, 1200 uren a 0,92 - 1.104, buitengewone markten - 900, veterinair toezicht: vergoeding aan de veeartsen- 4.500, (Hierin is begrepen een vergoeding van 550,aan het openbaar slacht huis voor diensten, door de directeur van dat bedrijf ten behoeve van de veemarkt te verrichten). overige kosten: abonnement telefoon (w.o. ƒ72,50 voor aansluiting woonhuis directeur) 135, gesprekkosten - 80, 215, drukwerken, bureaubehoeften enz- 700, dienstkleding personeel - 50, rijwieltoelage 2x ƒ54,(voor de controleur en de gaarder havengelden) - 108, aankoop stro- omzetbelasting (weeg- en stalrechten 300,kermis-standplaatsen ƒ900,standplaatsen ijs-, fruitkarren enz. ƒ200,- 1.400, Totaal31.550 De jaarwedden van de directeur en de controleur zijn geregeld in de Jaarwedderegeling 1947, vastgesteld bij raadsbesluiten van 21 Juli 1948, nos. 5802 en 5799. De beloning van de gaarder van het havengeld is geregeld in de loonregeling 1947, vastgesteld bij raadsbesluiten van 10 December 1947 no. 8391, 21 April 1948 no. 3226 en 21 Juli 1948 no. 5798. De kindertoelagen zijn geregeld in de bij raadsbesluit van 21 Juli 1948, no. 5804, vast gestelde Kinderbijslagverordening. Ingevolge raadsbesluit van 23 April 1941 oefent de directeur tevens de functie van beurs- en waagmeester uit. De bezoldigingen van het overige personeel zijn gebaseerd op het besluit van Burgemeester en Wethouders van 13 Mei 1936. Kosten van onderhoud, schoonhouden e.d. van de veemarkt Begroting Rekening 1946 15.700,— 1946 36.006,17 1947 - 43.800,— 1947 - 58.193,84 1948 - 45.983,— 1948 - 50.229,27 1949 - 44.133,— 1950 - 71.218,— I. onderhoud van de veemarkt onderhoud1.200, zand en loon voor bestrooiing- 800, herstelling van varkens- en schapenhokken - 450, herstelling van balies voor groot vee- 750, onderhoud bomen - 300, bestrating- 3.500, vernieuwen gedeelte der afkeringen - 4.000, aanleggen geluidsinstallatie- 2.500, Transporteren.13.500, 93

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 120