VSX ƒ5.090,—1.697,— b. waag (afrekenlokaal) f 735 VI. 343—344. 1950. UITGAVEN Transport13.500,— gewoon onderhoud gebouwen: onderhoud gebouwen1.000, daken en afvoerleidingen- 400, onderhoud buiten- en binnenverlichting- 150, schoonmaken glasruiten- 30, verzekering tegen brandschade - 55, binnenverfwerk 4 weeghokken - 800, 2.435,— onderhoud van meubilair en gereedschappen: onderhoud meubilair260, kachels - 75, bascules - 480, 815,— verlichting en verwarming- 700, ƒ17.450,- bedrijfskosten Gemeentewerken 3.140, 20.590,— II. schoonhouden veemarkt door de Gem. Reiniging- 50.628, ƒ71.218,— 344 Kosten van de beurs en waag Begroting Rekening 1946 11.660,— 1946 12.957,89 1947 - 22.665,— 1947 - 18.785,50 1948 - 21.154,— 1948 - 18.460,58 1949 - 20.763,— 1950 - 19.755,— Deze post is als volgt samengesteld: I. Jaarweddenbeurs- en waagmeester (tevens directeur markt- en havendienst) 1 waagwerker op arbeidscontract a 0,92 per uur- 2.900, beloningen bedienden: 1 hulp-beursmeester (t m Maart 1950)- T25j^- 1 bediende inning beursrechten (ƒ6,12 per dag)- 319, 1 telefoon beurs (ƒ3,99 per dag)- 208, 1 telefoon afrekenlokaal (ƒ6,12 per dag)- 319, 1 vestiaire (7 maanden)- 150, 1 controleur (ƒ6.12 per dag) - 319, losse waagwerkers en kosten van vervanging- 200, werkvrouwen- 600, Voor de regeling van de bezoldigingen onder dit volgno. wordt verwezen naar de toelichting op volgno. 342. drukwerken, advertentiekosten, schrijf- en bureaubehoeften - 150, omzetbelasting- 576, toelage beurscommissie- 50, II. kosten van telefoon-aansluitingen: a. beurs: 3 aansluitingen voor locaal verkeer270, 2 aansluitingen voor locaal verkeer- 75, c. beurs- en waagmeester: 1 aansluiting, welke tevens kan worden gebruikt in de waag (afrekenlokaal)- 210, Transporteren555,— 7.613,- 94 VI. 344. Transport555, gesprekkosten locaal verkeer voor aansluitingen a, b en c - 180, d. waag (afrekenlokaal): 5 2 aansluitingen voor interlocaal verkeer (voorzien van tellers voor terugvordering van kosten van inter- locale gesprekken over het geautomatiseerde net)- 165, Onder de ontvangsten is een bedrag van 150,geraamd wegens terug ontvangst van kosten van gesprekken in locaal verkeer over de aansluitingen onder a, b en c. III. onderhoud van het beurs- en waaggebouw: gewoon onderhoud- 1.300, bliksembeveiliging 45, herstel verlichting Beurs - 75, 1.420,— kosten van schoonhouden enz.: schoonmaken van het gebouw170, schoonmaken glasruiten- 100, waterlevering- 175, verzekering tegen brandschade - 450, weghalen vuil - 80, grond- en straatbelasting - 1.280, 2.255,— onderhoud inventaris en gereedschappen: gewoon onderhoud850, onderhoud kaasbattingen en stellingen - 30, onderhoud bascule- 63, verzekering tegen brandschade - 15, 958,- onderhoud en bediening centrale verwarming, ventilatie, brandstof en licht: brandstof en stroomverbruik4.300, onderhoud centrale verwarmingsinstallatie- 100, 4.400,— 5.358,— onderhoud van de meubelen in de douanelokalen, verlichting, verwarming en verzekering tegen brandschade: gewoon onderhoud meubelen 80, brandstof en licht - 50, verzekering tegen brandschade - 1, - 131, onderhoud van de rijwielbewaarplaats achter het beurs- en waaggebouw gewoon onderhoud140, verlichting en verwarming- 40, waterlevering- 20, tonnenbelasting- 50, verzekering tegen brandschade - 6, grond- en straatbelasting - 27, - 283,— 9.447,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.795, 1950. UITGAVEN 7.613,- 900,- - 11.242,— 19.755,- 95

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 121