VI. 345. 1950. UITGAVEN 345 Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen Begroting Rekening 1946 48.303,— 1946 f 73.197,81 1947 - 115.793,— 1947 - 93.177,57 1948 - 106.652,1948 - 99.149,65 1949 - 122.800,— 1950 - 122.846,— I. onderhoud van plantsoenen, vijvers, enz. lonen werklieden voor gewoon onderhoud, grasmaaien, enz. lonen tijdelijke en vaste werklieden35.500, te betalen verzekering aan de Tuinbouw-Onderlinge - 1.100, aanschaffen petten, enz- 150, 36.750,— aankoop en onderhoud gereedschappen, enz.: aankoop en onderhoud van gereedschappen en be nodigdheden 1.000, aankoop 3 handmaaimachines - 300, onderhoud, olie en benzine motormaaimachines- 750, onderhoud en vernieuwen plantsoenafkeringen - 1.600, onderhoud Ooster -en Westervijver- 150, onderhoud banken- 500, waterverbruik - 20, aanschaffen van 12 banken - 960, 5.280,— aankoop en vervoer van bomen, heesters, enz. aankoop van bomen, heesters, planten, bloembollen, zaden, enz., (aanvulling kwekerij)1.200, vervoer van bomen, takken, enz- 600, het verbeteren van door gaslekken bedorven grond en beplanting met bomen - 120, beplanting talud langs Willem Lodewijkstraat - 3.000, 4.920,— aankoop en vervoer van grond, zand, mest en grind- 1.200, plantsoenen Huizum: lonen gewoon onderhoudƒ11.500, aankoop bomen, heesters, bollen, enz- 400, onderhoud vijver Julianapark - 100, aankoop grind, mest, grond, enz- 400, stroomverbruik en brandstof - 55, 12.455,— II. onderhoud van het Rengerspark. -f 60.605, gewoon onderhoud van het park: lonen voor onderhoud en grasmaaien 5.000, waterverbruik en brandstof- 20, onderhoud vijver - 100, wachthouden- 1.500, 6.620,— onderhoud gebouwen, banken, enz.: onderhoud van het wachthuisje, de banken, bergplaats en het brugje350,— onderhoud verblijf voor ouden van dagen - 50, onderhoud afkering langs park- 150, aanschaffen van 4 banken- 360, 910 aankoop bomen, heesters, enz.: 5 aankoop en vervoer van bomen, heesters, planten, zaden, enz200,— aankoop en vervoer van grond, mest, grind, enz. - 250, aankoop en onderhoud naambordjes- 50,500, 8.030,— Transporteren 68.635, 96 1950. VI. 345-346. UITGAVEN Transport68.635, III. onderhoud van de Prinsentuin. onderhoud van de tuin: lonen voor onderhoud 5.000, aankoop en vervoer van bomen, planten, graszoden, grind, mest, enz- 400,— aankoop vogels en vogelvoeder- 275, onderhoud vijver- 100, en aankoop gereedschap- 125, wachthouden- 1-500, 7.400,— onderhoud banken en bootje: onderhoud banken350, bootje- 20, aanschaffen van 3 banken- 270, 640,— kosten waterlevering, enz.: waterlevering en brandstof50, tonnenbelasting- 25, 75,- 8.115,— IV. onderhoud kwekerij, plantenkassen en broeikassen. onderhoud planten en broeikassen: gewoon onderhoud675, onderhoud broeiglas - 200, herstellen en vernieuwen ramen op bakken- 400, aanschaffen 2 kisten een-ruiters - 250, terreinhuur Oldegalileën- 20, lonen kwekerij- 5.000, verzekering tegen brandschade - 25, grond- en straatbelasting - 41, onderhoud boomkwekerij „Erica", lonen enz. - 2.000, huur idem - 150, 8.761,— verlichting, verwarming, enz.: onderhoud centrale verwarming250, verlichting en verwarming- 700, waterlevering- 25, tonnenbelasting- 25, 1.000,— 9.761, 86.511,— bedrijfskosten Gemeentewerken 36.335, 122.846,— 346 Kosten van bruggen en overzetveren Begroting Rekening 1946 56.857,— 1946 73.937,48 1947 - 99.407,— 1947 - 93.472,87 1948 - 107.070,— 1948 - 93.990,21 1949 - 123.118, 1950 - 117.620,— I. Bruggen e.d. beloningen van de brugwachters en verdere kosten van bediening der bruggen: beloning van wachters en hulpwachters, benevens tijdelijke vervanging bij verlof en ziekte50.000, onderhoud nachtverblijven- 100, bediening brug Potmarge (bij R.K. kerk)- 1.050, Transporterenƒ51.150, 97

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 122