16.200,— 98 1950. tonnenbelasting107,— 1.277,— 87.022,— 5.220,— 95.482,— 117.620,— VI. 346. 1950. UITGAVEN T ransport51150,- onderhoud van bruggen: bruggen met handbediening en vaste bruggen, onderhoud verblijven, water, verlichting, verwarming Prins Hendrikbrug2.000, le Kanaalbrug- 2.000, 2e Kanaalbrug- 1.000, Poppebrug- 1.500, Verversbrug- 500, Ophaalbrug te Huizum- 400, Draaibrug te Hempens- 800, Potmargebrug - 80, Huizumerbrug- 80, Camminghabrug- 80, Tuinsterbrug- 200, Hoeksterpoortsbrug- 500, Arendsbrug - 100, Schaverneksbrug- 800, Brugje Krom en Regt - 50, 2 bruggen a. d. Dokkumertrekweg- 50, Bonkebrug- 200, Miedumerbrug - 25, Brug bij Rapenburg - 400, Klamsterbrug - 10, 2 bruggen te Wirdum- 75, Ophaalbrug Potmarge (bij R.K. kerk)- 1.000, Brug weg Warga-Agum (bijdrage kosten van onder houd) - 125, Tjaarderbrug- 70, brug over Menaldumervaart- 1.000, Voetbrugje binnenpad naar Wijns - 100, Hooghout over de Jelsumervaart - 50, bij Schilkampen - 100, de Hem- 500, Snakkerburen- 500, Oud Tolhuis - 100, 28 vonders in voetpaden- 2.800, schouwen bij beweegbare bruggen- 300, aanschaffen en verwerken van teer en carbolineum - 600, water, verlichting, verwarming - 300, 18.395,— bruggen met electrische bediening, electriciteit, verwarming en water, alsmede onderhoud bedieningshuisjes en -ver blijven Verlaatsbrug2.500, Vrouwenpoortsbrug- 2.500, Noorderbrug- 1.500, Boomsbrug - 1.500, Vlietsterbrug- 1.500, Oosterbrug - 4.000, Wirdumerpoortsbrug - 1.500, water, electriciteit, verwarming- 1.200, onderhoud brugwachterswoningen, uitgaven voor waterver bruik enz. onderhoud gebouwen: gewoon onderhoud van de woningen1.000, verzekering tegen brandschade - 30, Transporteren1.030,-/85.745, VI. 346—348. UITGAVEN Transport1.030,85.745, kosten van waterlevering, enz. waterlevering- 140, 247,— II. Onderhoud van pijpen. Dubbele pijp 50, Brolspijp - 150, Korfmakerspijp- 50, Vismarktpijp- 50, Tontjespijp - 50, Langepijp- 50, Nieuwepijp - 50, Duco Martenapijp - 50, Westerpijp- 50, Amelandspijp - 250, Paardepijp- 100, Hoeksterpijp - 70, Leuningen in het Naauw- 250, Afkeringen op walmuren- 4.000, bij drag aan hoofdstuk VI kapitaaldienst (afschrijving verbetering Tontjes pijp), zie bijlage no. Ill - 3.240, bedrijfskosten Gemeentewerken - 22.138, 347 Onderhoud van kolken en riolen Begroting Rekening 1946 7.240,— 1946 10.436,64 1947 - 14.070,— 1947 - 13.662,24 1948 - 13.668,— 1948 - 12.971,95 1949 - 13.158, 1950 - 15.360,— vernieuwing en uitbreiding van kolken en riolen2.000, herstel, schoonmaken en onderhoud van kolken en riolen- 10.000, ƒ12.000,— bedrijfskosten Gemeentewerken - 3.360, 15.360,- 348 Kosten van havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken Begroting Rekening 1946 26.038,— 1946 17.123,23 1947 - 62.817,— 1947 - 55.866,87 1948 - 46.157,— 1948 - 40.720,46 1949 - 19.745 1950 - 39.240,— onderhoud van kanalen en vaarten en van bermsloten langs openbare straten en wegen: onderhoud oeverbeveiliging van het Nieuwe Kanaal/ 200, Krmsloot a. d. Willem Lodewijkstraat - 150, Spoorstraat- 200, de Merodestraat- 200, Wijnhornsterstraat- 200, het Jacob Catsplein- 50, 33 33 33 33 33 Transporteren1.000,- 99

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 123