100 101 VI. 348—349. 1950. UITGAVEN Transport1.000, bermsloten a. d. Nieuwl.weg - 70, Tjaarderweg- 100,— Boxumerweg- 300, Borniastraat - 50, Werpstervaart - 200, Wirdumervaart- 800, Wijtgaardervaart- 200, Tjaardervaart - 150, De Tarring - 150, Roordahuizumervaart- 200, Nieuwe Wirdumervaart- 150, Hempenserdorpvaart- 100, Marwerdervaart - 50, De Potmarge - 50, Oude' Potmarge - 50, Bonkesloot- 50, Ouddeel- 50, De Murk - 50, Kurkemeer - 50, Jelsumervaart - 100, Miedumerdiep (bijdrage in de kosten onderhoud).. - 10, 3.830,- onderhoud ponten, stalten, enz. onderhoud ponten en trappen500, stalten- 25,525, 4.355,- kosten van het dempen van sloten- memorie onderhoud en verbetering taluds: Noordersingel en Bolwerken- 350, onderhoud stenen en houten wallen, meerpalen, enz. onderhoud en schoonhouden van stenen wallen8.100, onderhoud van houten wallen- 2.500, en uitbreiding van meerpalen - 1.000, - 11.600,- 16.305,— bedrijfskosten Gemeentewerken - 2.935, 19.240,— bijdrage hoofdstuk VI kapitaaldienst (afschrijving baggerwerk) zie bijlage no. Ill - 20.000,— 39.240,— 349 Onderhoud en bediening van klokken, uurwerken, speelwerken en dergelijke Begroting Rekening 1946 1.188,— 1946 1.009,72 1947 - 1.513,— 1947 - 997,55 1948 - 2.223,— 1948 - 1.475,99 1949 - 1.525,— 1950 - 3.290,— onderhoud van klokken en wijzerplaten400, het regelen en onderhouden van uurwerken- 520, wachtgeld aan de stadsbeiaardier- 262, 1.182,— verfwerk klokkestoel Oldehove- 430, nastellen klokken Oldehove - 1.000, 1.430,— 2.612,— bedrijfskosten Gemeentewerken - 678, 3.290,- JMl*" 350 1950. VI 350—351. UITGAVEN Kosten van de algemene begraafplaatsen en kosten van begraving Begroting Rekening 1946 14.068,— 1946 18.856,85 1947 - 22.682,— 1947 - 21.593,92 1948 - 20.331,— 1948 - 19.770,06 1949 - 21.404,— 1950 - 32.379,— jaarwedde directeur2.376, rijwieltoelage idem- 40, jaarwedden 2 doodgravers - 5.493, loon 1 los werkman- 2.184, schoonhouden kantoor directeur en lijkenhal- 225, waterverbruik, tonnenbelasting en omzetbelasting - 200, telefoon abonnement en kosten telefoongesprekken (w.o. telefoonvergoeding directeur ƒ72,50) - 160, gereedschappen- 150, porti, drukwerken, enz- 40, 10.868,— De jaarwedden zijn geregeld in de Jaarwedderegeling 1947, vastgesteld bij raadsbesluiten van 21 Juli 1948, nos. 5802 en 5799. onderhoud begraafplaatsen begraafplaats Spanjaardslaan onderhoud gebouwen en meubelen 520, onderhoud banken- 150, verlichting en verwarming- 10, verzekering tegen brandschade - 13, grind voor de paden- 200, bomen en heesters- 100, loon tuinman - 1.500, nieuwe kappen op woningen- 7.000, xt j u r f 9.493,— Noorderbegraafplaats onderhoud gebouwen520, banken - 180, aanschaffen 2 nieuwe banken - 180, verwarming en verlichting- 50, verzekering tegen brandschade - 15, onderhoud pompinstallatie en electrische stroom - 125, grind voor de paden- 600, zout voor onkruidverdelging - 1.000, bomen en heesters- 400, loon tuinlieden- 3.000, noodbegraafplaats Lekkum6.070, huur terrein- 25, 15.588,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 5.923,21.511, 32.379,— 351 Onderhoud van ijswegen directe kosten Gemeentewerken bedrijfskosten Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - memorie 3.000,— 3.000 2.880,— 2.880,— Rekening 1946 1947 1948 2.000,— 880,— 1.071,23 982,99 9.31 2.880,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 124