103 VI. 352—357. 352 Kosten van het schoonmaken van schoollokalen, gebruikt voor particuliere lessen Begroting 1946 1.215,— 1947 - 5.625,— 1948 - 5.625,— 1949 - 6.120,— 1950 - 7.645,— 1950. UITGAVEN Rekening 1946 4.370,42 1947 - 5.123,28 1948 - 5.979,32 directe kosten Gemeentewerken 5.500, bedrijfskosten - 2.145, 7.645,- 353 Kosten van het lidmaatschap der vereniging „Het Nederlandse Wegencongres Begroting Rekening 1946 25,- 1946 25,- 1947 - 25,— 1947 - 25,- 1948 - 25,— 1948 - 25,- 1949 - 25,— 1950 - 25,— Krachtens raadsbesluit d.d. 13 April 1920 is de gemeente lid van deze vereniging tegen een contributie van 50,per jaar, welk bedrag in 1934 tot 25,is teruggebracht. 354 Teruggave van straatbelasting Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 500,— 500,— 500,— 500,— 500,— Rekening 1946 165,48 1947 - 1948 - 44,34 Deze post is ingesteld voor een mogelijke restitutie van reeds betaalde straatbelasting. Een bedrag van ƒ500,wordt voldoende geacht. 355 Teruggave van kade- en havengelden Begroting Rekening 1946 25,— 1946 32,27 1947 - 25,— 1947 - 141,85 1948 - 25,— 1948 - 65,57 1949 - 100,— 1950 - 100 Deze post is ingesteld voor eventuele teruggaaf van geheven kade- en havengeld. 356 Teruggave van te veel geheven gelden wegens het gebruik van schoollokalen voor particuliere lessen Begroting Rekening 1946 memorie 1946 26,40 1947 - memorie 1947 - 38,37 1948 - memorie 1948 - 1949 - 25,— 1950 - 25,— Deze post is ingesteld om er in voorkomende gevallen restituties uit te kunnen voldoen. 357 Teruggave van pachtsommen voor vaste standplaatsen en kermis-standplaatsen Begroting 1946 memorie 1947 - memorie 1948 - memorie 1949 - 500,— 1950 - 500,— Voor eventuele restituties van pachtsommen wordt ƒ500,geraamd. 102 Rekening 1946 100,— 1947 - 944,62 1948 - 30,10 VI. 358—365. 1950. UITGAVEN 358 Kosten van advertentiën, enz. Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 75,— 225,— 250,— 250,— 250,— Rekening 1946 276,55 1947 - 254,40 1948 - 166,45 Uit deze post worden bestreden de kosten van advertentiën, speciaal ten laste van Hoofdstuk VI komende. 359 Vergoeding aan het bedrijf der Gemeentewerken wegens kosten van administratie en invorde ring der precariorechten Zie volgno. 58 der ontvangsten. Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 800,— 800,— 800,— 800,— 800,— Rekening 1946 800,- 1947 - 800,- 1948 - 800,- 363 Bijdrage aan Hoofdstuk VI van de kapitaaldienst Zie bijlage no. III. Begroting 1946 1947 1948 1949 1950 11.523, 14.394,73 15.711,26 7.434,29 4.625,— Rekening 1946 11.523, 1947 - 18.789,64 1948 - 80.064,71 364 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Zie volgno. 10. Begroting 1946 673,20 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 42,96 38,25 80,06 75,- Rekening 1946 1947 - 1948 - 54,84 31,24 83,46 364A Bijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Zie bijlage no. III. Begroting 1950 230,- Rekening 365 Rente en aflossing in zake de uit het Werkfonds ontvangen voorschotten Begroting 1946 21.856,85 1947 - 14.980,02 1948 - 26.781,37 1949 - 26.596,32 1950 - 26.411,26 Zie schuldenstaat geldleningen aflossing6.107,47 rente- 4.554,41 ƒ10.661,88 Zie schuldenstaat annuïteitsleningen aflossing5.770,70 rente- 9.978,68 15.749,38 Rekening 1946 14.980.02 1947 - 26.970,51 1948 - 26.781,37 ƒ26.411,26

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 125