if 6 11 12 21 Schoolstraat M. v. Coehoornstr. Arendstuin Eestraat Oostersingel v. Sytzamastraat Tj. Hiddesstraat Leeuwrikstraat Coornhertstraat Boerhaavestraat St. Anthony straat Perkstraat Emm. Murandstr. Ferd. Bolstraat Huizumerlaan Boerhaavestraat (v.m. Kalverdijkje) Brederostraat Goutum Hempens Wirdum Lekkum huur en grondlasten VIII, 2. 371—372. 1950. UITGAVEN a. Specificatie jaarwedden voor de vaste aan de o.l. scholen verbonden leerkrachten: o.l. school no. 5 7 8 10 13 14 15 16 17 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 26.240,— - 26.140,— - 26.800,— - 28.595,— - 29.006,— - 17.450,— - 24.674,— - 23.620,— - 26.220,— - 34.710,— - 36.086,— - 26.760,— - 26.732,— - 24.940,— - 25.840,— - 31.035,— - 35.434, - 27.440,— (Goutum)- 9.036, (Wirdum)- 9.063, (Lekkum)- 11.625, (Hempens)- 8.816, - 14.000,— Totaal548.262,- 372 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwenalsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Begroting 1946 13.847 1947 - 36.369 1948 - 51.623,50 1949 - 47.693,— 1950 - 51.936,— Rekening 1946 15.326,57 1947 - 33.786,25 1948 - 45.373,15 106 VIII, 2. 372. buitengewone werkzaamheden. Schoolstraat: bovenmuren sauzen in 3 lokalen 1950. UITGAVEN Transport15.433, 132,- Menno van Coehoornstraat nieuwe verwarmingsketel 3.450,- ciiculatiepomp voor centrale verwarming - 750,- nieuwe afkering Noordzijde- 500,- Eestraat: circulatiepomp voor centrale verwarming 4.700,- 750,- jUL_ j* Oostersingel vernieuwen vloer benedengang5.140,- in 2 lokalen- 2.550,- sauzen bovenmuur in 6 lokalen - 263,- 7.953,— van Sytzamastraat: herstellen deuren en ramen benevens binnenverfwerk1.520,- herstellen en verven afkering om speelterrein- 2.000,- - 3.520,— Tjerk Hiddesstraat: vervangen twee ketels centrale verwarming - 4.800,- Leeuwrikstraat buitenverfwerk1.800,- uitbreiden kapstokken- 120,- inrichten kamer voor het hoofd- 350,- vervaardigen bordenstelling in lokaal voor handenarbeid- 360,- gedeeltelijk vernieuwen afkering om schoolgebouw- 850,- - 3.480,— Coornhertstraat binnenverfwerk (gedeeltelijk)1.800,- buitenverfwerk- 2.300,- aanbrengen afkering om speelterrein - 1.600,- Boerhaavestraat aanleg border i.v.m. vergroten speelterrein. Perkstraat buitenverfwerk 5.700,— 200,— 670,— Emmanuel Murandstraat plaatsen verwarmingsketel, radiatoren in de gangen en circulatie- pomp voor centrale verwarming Ferdinand Bolstraat: nieuwe vloer in gymnastieklokaal - 5.300,— - 3.800,— Transporteren 41.005,15.433, 107

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 127