VIII, 2. 372—374. UITGAVEN 1950. Transportƒ41.005,ƒ15.433,— Huizumerlaan inrichten kamer voor het hoofd 350, sauzen van muren in 2 lokalen - 260, verven van de bovengang- 600, 1.210 Lekkum buitenverfwerk630, verfwerk in een lokaal- 280, 910,— ƒ43.125,- 58.558,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 15.225, 73.783,- waarvan voor openbaar gewoon lager onderwijs gewoon onderhoudƒ13.180, buitengewoon onderhoud - 28.039, ƒ41.219 bedrijfskosten Gemeentewerken - 10.717, ƒ51.936, voor openbaar voortgezet lager onderwijs gewoon onderhoud1.531, buitengewoon onderhoud - 12.786, ƒ14.317- bedrijfskosten Gemeentewerken - 3.722, 18.039,(zie volgno. 392) voor openbaar voorbereidend lager onderwijs gewoon onderhoud722, buitengewoon onderhoud - 2.300, 3.022 - bedrijfskosten Gemeentewerken - 786, 3.808,(zie volgno. 437) Aanschaffen van schoolmeubelen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - memorie memorie 9.600,— 30.800,— 20.900,— Rekening 1946 316,28 1947 - 1948 - 13.547,42 aanschaffing 230 nieuwe schoolbanken, bedrijfskosten Gemeentewerken 18.400 - 2.500 20.900 Onderhoud van schoolmeubelen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 6.968,— 21.979,— 16.115, 17.105, 15.986, Rekening 1946 j 5.129,29 1947 - 14.808,36 1948 - 11.951,49 Onderhoud van schoolmeubelen voor lager onderwijs en gymnastiek: VIII, §2, 374—375. 1950. UITGAVEN SCHOOL Gewoon onder houd Kachels, centrale verwarming Gordijnen Markiezen Verzekering tegen brandschade Verven en lakken van sch.banken TOTAAL 240,- 120,— 240,— 8,- 608,— M. v. Coehoornstraat - 240,— - 120,— - 120,— - 8,— - 488,— 240,— 120,— 50,— 12,— 384,— 806,— - 240,— - 120,— - 120,— 40,— - 7,— - 527,— - 240,— - 120,— - 240,— - 12,— - 612,— v. Svtzamastraat - 240,— - 120,— - 120,— - 40,— - 7,— 768,— - 1.295,— - 280,— - 140,— - 120,— - 160,— - 8,— 384,— - 1.092,— Leeuwrikstraat - 120,— - 60,— - 50,— - 160,— - 12,— - 402,— Coornhertstraat - 120,— - 60,— - 50,— - 160,— - 10,— - 400,— - 120,— - 60,— - 50,— - 160,— - 10,— 1.152, - 1.552,— St. Anthonystraat - 240,— - 60,— - 120,— - 120,— - 10,— 384, - 934,— Perkstraat 60,— - 30,— - 370,— - 80,— - 5,- - 545,— Emm. Murandstraat - 240,— - 120,— - 240,— - 6,— - 606,— Ferdinand Bolstraat 120,— - 60,— - 120,— - 10,— - 310,— 240,— 12C, 90,— 2,— - 452,— Boerhaavestraat (v.m. Kalverdijkje) - 100,— - 60, - 10,— - 170,— 80,— 45, 10,— - 135,— - 120,— - 45,— - 30,— - 2,— - 197,— - 120,— - 60,— - 30,— - O - 2,— - 242,— - 120,— - 45,— - 30,- - 2,— - 197,— - 120,— - 40,— 30,— - 2,— - 192,— 3.640,— 1.725,— 2.220,— 950,— 155,— 3.072,— ƒ11.762,— onderhoud van leermiddelen enz. onderhoud en vernieuwing van schoolborden, enz990, verschillende leermiddelen en niet dadelijk te noemen werken, inclusief brandverzekering- 200, onderhoud en vernieuwing van en controle op toestellen in ver schillende gymnastieklokalen - 2.000, het bezorgen van leermiddelen uit het depot naar de scholen.- 180, bedrijfskosten Gemeentewerken 3.370,- - 3.113,— ƒ18.245- waarvan voor openb. gewoon lager onderwijs 13.253, bedrijfskosten Gemeentewerken - 2.733, -ƒ15.986,— voor openb. voortgezet gew. lager onderwijs 1.428, bedrijfskosten Gemeentewerken - 290, - 1.718,(zie volgno. 393) voor openb. voorber. lager onderwijs 451, bedrijfskosten Gemeentewerken - 90,- - 541,(zie volgno.- 438) Aanschaffen en onderhouden van schoolboekenleermiddelen en schoolbehoeften Begroting 1946 10.080,— 1947 - 19.280,— 1948 - 19.890,— 1949 - 29.233,— ■1950 - 27.160,— Rekening 1946 12.213,74 1947 - 21.066,09 1948 - 30.678,32 Voor de klassen 1 t/m 6 van de lagere scholen wordt per leerling een bedrag ad 6, beschikbaar gesteld. 109

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 128