VIII, 2. 375—377. UITGAVEN 1950. Voorts wordt ten behoeve van het handwerkonderwijs een bedrag ad 0,50 per meisjes leerling beschikbaar gesteld en ten behoeve van de buitenscholen een bedrag van 200, voor aanschaffing klassikale leermiddelen, zodat op deze post geraamd wordt 4.310 X ƒ6,— 2.200 X ƒ0,50 200,— ƒ27.160,—. Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen Begroting Rekening 1946 200,— 1946 535,31 1947 - 500,— 1947 - 411,58 1948 - 1.800,— 1948 - 711,06 1949 - 1.230,— 1950 - 1.600,— In 1950 zullen 17 scholen telefoonaansluiting hebben, waarvan de kosten zullen bedragen: voor 17 abonnementen 1.100, gesprekkosten - 250, 1.350,— kosten van advertentien - 250, 1.600,— Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen Begroting Rekening 1946 34.177,— 1946 51.809,87 1947 - 53.778,— 1947 - 51.173,39 1948 - 59.876,— 1948 - 57.271,44 1949 - 57.909,— 1950 - 64.478,— Verlichting, verwarming en schoonmaken der schoollokalen voor het lager onderwijs: SCHOOL Schoolstraat M. v. Coehoornstraat Arendstuin Eestraat Oostersingel v. Sytzamastraat Tj. Hiddesstraat Leeuwrikstraat Coornhertstraat Boerhaavestraat St. Anthonystraat Perkstraat Emm. Murandstraat Ferdinand Bolstraat Huizumerlaan Boerhaavestraat (v.m. Kalver- dijkje) Brederostraat Goutum Wirdum Lekkum Hempens Vervanging wegens ziekte Beloningen Vergoeding gereed schap Veeg- materiaal Electriciteit en gas Brand stoffen Water Totaal 2.275,- 86,— 30,- 150,- 2.250,— 120,— 4.911,— - 2.090,— - 72,- - 30,- 80,— - 1.750,— 180,— - 4.202,— - 1.775,— - 80,— - 30,- - 200,— - 2.100,— - 120,— - 4.305,— - 2.585,— - 73,- - 30,- - 100,— - 2.400,— - 100,— - 5.288,— - 2.225,— - 109,— - 30,- - 110, - 3.240,— - 120,— - 5.834,— - 2.585,— - 74,- - 30,- 80, - 2.400,— 90,— - 5.259,— - 2.860,— - 98,- - 30,- - 90,— - 1.100, - 80,— - 4.258,— - 1.590,— - 59,— - 30,- 80,— - 1.500, - 50,— - 3.309,— - 1.200,— - 58,- - 30,— - 150,— - 2.000, - 120,— - 3.558,— - 1.200,— - 30,— - 30,- - 150,— - 2.800,— 60,— - 4.270,— - 850,— - 60,— - 30,- - 120,— - 1.350,— - 70,— - 2.480,— - 675,— - 30,- - 30,- 50,— - 500,— 60,— - 1.345,— - 2.150,— - 112, - 30,- - 200,— - 1.450,— - 50,— - 3.992,— - 1.400,— - 60, - 30,— - 300,— - 1.450,— - 50,— - 3.290,— - 1.150, - 64, - 30,- 50,— - 1.100,— 40,— - 2.434,— - 1.100,— - 60,— - 30,— - 100,— 1.000,— 80,— - 2.370,— - 850,— - 45,— - 25,- 85,— - 850,— - 60,— - 1.915, - 275,— - 16 - 30,— 10,— - 350,— - 40,— - 721,— - 650,— - 30,- - 30,- 50,— - 250,— - 20,— - 1.030,— - 425,— - 27,- - 30,- - 30,— - 400,— - 30,— - 942,— - 275,— - 16,- 30,- 10,— 400,— - 731, - 1.000,— - 1.000,— ƒ31.185,— 1.259,— 625,— 2.195,— ƒ30.640,— 1.540,-! ƒ67.444,— verken Totaal., ƒ79.732,— 110 1950. VIII, 2. 377—380. "UITGAVEN H waarvan voor het openb. gewoon lager onderw. 5^.732, bedrijfskosten Gemeentewerken - W.1A6, ƒ64.478,— voor het openb. voortgezet gew. lager onderw. 9.541, bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.908, ƒ11.449,(zie volgno. 396) voor het openb. voorber. lager onderwijs3.171, bedrijfskosten Gemeentewerken - 634, 3.805,(zie volgno. 441) 378 Kosten van schoolbibliotheken Begroting Rekening 1946 420,— 1946 50,31 1947 - 857,— 1947 - 494,16 1948 - 895,— 1948 - 678,67 1949 - 2.150,— 1950 - 2.155,— Voor dit doel wordt 0,50 per leerling uitgetrokken voor de scholen voor gewoon lager onderwijs. Op deze post wordt derhalve geraamd 4310 X 0,50 ƒ2.155, 379 Kosten van de oudercommissies Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 307,50 476,50 387,50 387,50 485,— Rekening 1946 307,50 1947 1948 387,50 387,50 Voor het gewoon lager onderwijs zijn 21 oudercommissies ingesteld. Voor het dienstjaar 1950 is de toe te kennen vergoeding voor de 17 commissies te Leeuwarden bepaald op 25,per commissie, d.i. 17 X 25,425, Voor de commissies te Goutum, Hempens, Wirdum en Lekkum 4 x 15,- - 60, 485,- Een gedeelte van deze vergoeding wordt afgedragen aan de Centrale Ouderraad als bijdrage in de kosten, welke deze heeft te maken ter uitvoering van zijn regulerende en coördinerende taak. 380 Kosten vallende op het houden van ouderavonden T, r Begroting Rekening 1946 192,— 1946 330,09 1947 - 190,— 1947 - 1948 - 190,— 1948 - 471,04 1949 - 150,— 1950 - 400,— Gelet op de uitgaven in 1948 wordt een bedrag van 400, geraamd. 111

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 129