6.160,— VIII, 4. 404—405. 1950. UITGAVEN 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. 404 Jaarwedden en wedden der onderwijzers Begroting Rekening 1946 127.700,— 1946 169.292,30 1947 - 136.200,— 1947 - 179.720,80 1948 - 180.971,— 1948 - 188.962,93 1949 - 188.048,— 1950 - 198.900,— Voor de toelichting omtrent de regeling van de jaarwedden wordt verwezen naar volgno. 371. De post voor de u.l.o. scholen te Leeuwarden (nos 4 en 18) en Huizum (no. 22) is samen gesteld als volgt: jaarwedden gewoon personeel169.350, gymnastiek-leerkrachten14.000, handwerk-onderwijzeressen 8.000, tijdelijke vervanging van personeel6.500, 197.850,— Vergoeding ingevolge Verplaatsingskostenverordening (Gem. blad 1949 no- 9)- 1.000,— keuring en controle bij ziekte50, 198.900,— In de raming van de jaarwedden van het vaste personeel is 50,— begrepen als ver goeding voor het bezit van de akte Fries. 405 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Begroting Rekening 1946 2616,— 1946 2.562,71 1947 - 4.966,— 1947 - 5.103,05 1948 - 7.537,— 1948 - 4.891,09 1949 - 4.446,— 1950 - 12.000,— schoolgebouw aan de Wissesdwinger (nos. 4 en 18): gewoon onderhoud1.000, schoonmaken glasruiten- 50, vernieuwing gebroken ruiten- 180, bliksembeveiliging - 35, verzekering tegen brandschade - 120, onderhoud tuintje - 50, buitengewoon onderhoud: f 1.435, afkering om de school vernieuwen 3.500, gymnastieklokaal, tekenlokaal en 2 leslokalen verven - 2.660, schoolgebouw Ged. Keizersgracht (no. 22): f 7.595, gewoon onderhoud1.000, schoonmaken glasruiten- 50, vernieuwing gebroken ruiten- 140, bliksembeveiliging - 35, verzekering tegen brandschade - 80, buitengewoon onderhoud: 1-305, vernieuwen plafond in een lokaal 350, verven van 2 lokalen en lambrizering gang- 350, 700,— 2.005,— 9.600,— bedrijfskosten Gemeentewerken2.400, 12.000,— 116 VIII, 4. 406—409. 1950. UITGAVEN 406 Aanschaffen van schoolmeubelen aanschaffen 80 banken6.400,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.000,- 408 Begroting 1949 memorie 1950 7.400,— Rekening 7.400,- 407 Onderhoud van schoolmeubelen Begroting schoolgebouw aan de Wissesdwinger (nos. 4 en 18): gewoon onderhoud onderhoud gordijnen verzekering tegen brandschade onderhoud verwarmings-installatie 60 banken verven schoolgebouw Ged. Keizersgracht (no. 22): gewoon onderhoud onderhoud gordijnen verzekering tegen brandschade onderhoud verwarmings-installatie 40 banken verven vernieuwen meubilair kamer hoofd 1946 1.953,— 1946 1947 - 3.539,— 1947 - 1948 - 3.777,— 1948 - 1949 - 4.180,— 1950 - 5.797,— L O O 00 320,— 15, 200, 960, Rekening 836,89 1.898,17 1.552,03 -ƒ 2.295,- 520,— 280,— 15, 160, 640, 360,— 1.975,- -ƒ 4.270,— aanschaffing en onderhoud van leermiddelen en schoolbehoeften voor uitgebreid lager onderwijs: school Wissesdwinger (nos. 4, 18)225, Ged. Keizersgracht (no. 22) - 180, 405,- 4.675,- bedrijfskosten Gemeentewerken- 1.122,- 5.797,— Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Begroting 1946 3.485,— 1947 - 6.920,— 1948 - 6.992,— 1949 - 8.685,— 1950 - 8.608,— Rekening 1946 4.267,83 1947 1948 6.857,62 10.743,89 Voor leermiddelen wordt ƒ9,per leerling geraamd. Bovendien wordt ten behoeve van het handwerkonderwijs 0,50 per meisjesleerling beschikbaar gesteld. Gerekend wordt op 930 leerlingen, waarvan 475 meisjesleerlingen, zodat op deze post uitgetrokken moet worden: 930 X ƒ9,475 X 0,50 8.608, 409 Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 60,— 60,— 200,— 270,— 336,— Rekening 1946 1947 1948 2 U.L.O.-scholen hebben telefoonaansluiting, waarvan de kosten als volgt worden geraamd 133,34 142,37 190,56 117

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 132