VIII, 5. 423—426. 1950. UITGAVEN 423 425 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen, alsmede van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Begroting Rekening 1946 1.269,— 1946 2.635,17 1947 - 4.076,— 1947 - 1.956,95 1948 - 1.749,— 1948 - 1.710,61 1949 - 2.858,— 1950 - 3.961,— schoolgebouw aan de Kalvergloppe (no. 9) met conciërgewoning: gewoon onderhoud850, stucadoorswerken- 80, verzekering tegen brandschade - 80, vernieuwing gebroken ruiten- 75, schoonmaken glasruiten- 50, herstellingen aan dak en goten- 120, bliksembeveiliging - 35, tonnenbelasting- 30, onderhoud tuintje - 50, 1.370,— buitengewoon onderhoud mastiekdak gedeeltelijk vernieuwen- 850, extra herstellingen i.v.m. baldadigheid- 1.000, 3.220,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 741, 3.961,- Onderhoud van schoolmeubelen Begroting Rekening 1946 226,— 1946 265,77 1947 - 724,— 1947 - 419,11 1948 - 2.362,— 1948 - 2.156,48 1949 - 2.308,— 1950 - 1.879,— schoolgebouw aan de Kalvergloppe fno. 9) met conciërgewoning: gewoon onderhoud meubelen 125, onderhoud centrale verwarming - 160, gordijnen - 50, markiezen- 75, verzekering tegen brandschade - 7, 417,- aanschaffen van gymnastiektoestellen- 1.111, 1.528,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 351, 1.879,- 426 Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Begroting 1946 570,— 1947 - 900,— 1948 - 900,— 1949 - 1.750,— 1950 - 1.750,— Een raming ten bedrage van 1.750,wordt noodzakelijk geacht. Rekening 1946 676,03 1947 - 1.050,60 1948 - 1.387,85 VIII, 5. 427—432. 1950. UITGAVEN 427 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen Begroting Rekening 1946 f 2.745,— 1946 3.446,31 1947 - 3.965,— 1947 - 3.933,14 1948 - 4.784,— 1948 - 6.165,53 1949 - 5.594,— 1950 - 6.458,— schoolgebouw aan de Kalvergloppe (no. 9) met conciërgewoning: verlichtingf 150, verwarming 2.800, beloning schoonmaakster met vervanging bij ziekte- 2.100, gereedschappen80, waterlevering1203 5.250,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 1-208, 6,458,— 428 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vacerende betrekkingen Begroting Rekening 1946 15,— 1946 10,80 1947 - 25— 1947 - 1948 - 25,— 1948 - 1949 - 25,— 1950 - 25,— In verband met eventuele vacatures wordt voor het buitengewoon lager onderwijs 25,geraamd. 430 Kosten van advertentiën en telefoonaansluitingen Begroting Rekening 1946 20,— 1946 1947 - 50,— 1947 - 1948 - 125,— 1948 - 36,40 1949 - 100,— 1950 - 105, Geraamd wordtabonnement telefoon 63, gesprekkosten - 12, 75,- advertentiekosten30, 105,- 431 Kosten van het onderwijs aan spraakgebrekkige kinderen Begroting 1946 899,- 1947 - 863,- 1948 - 950,- 1949 - 950,- 1950 - 950,- Rekening 1946 880,92 1947 - 956,— 1948 - 936,38 De cursus is ingesteld bij raadsbesluit d.d. 18 December 1929. Aan beloningen zal over 1950 950,dienen te worden uitbetaald. 432 Kosten van de cursus voor avondonderwijs ten behoeve van oud-leerlingen der scholen voor buitengewoon lager onderwijs Begroting 1949 2.166,— 1950 - 2.242,— Rekening 1948 791,60 Bij raadsbesluit van 30 Juni 1948 no. 5 is besloten tot oprichting van een cursus voor avondonderwijs ten behoeve van oud-leerlingen der scholen voor buitengewoon lager onderwijs. De kosten van deze cursus worden vooi 1950 geraamd op: 121

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 134