1.180,— VIII, 5, 6. 432—437. 435A Bijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Zie bijlage III. 1950. UITGAVEN salarissen1.500, materialen- 224, administratiekosten- 100, verlichting20, verwarming - 100,— schoonhouden - 220, 340,- bedrijfskosten Gemeentewerken- 78, 418,— 2.242,— Begroting 1950 27,50 Rekening 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. 436 Jaarwedden en wedden der onderwijzers Begroting Rekening 1946 30.000,— 1946 34.933,66 1947 - 43.900,— 1947 - 41.753,45 1948 - 52.192,— 1948 - 47.021,90 1949 - 67.580,— 1950 - 74.630,— De jaarwedden van het personeel zijn geregeld bij de verordening op het gemeentelijk kleuteronderwijs, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 December 1947 (Gemeenteblad 1947, no. 19), gewijzigd bij raadsbesluit van 13 Juli 1949 (Gem. blad 1949 po. 17.) Op deze post dient het volgende te worden geraamd: School no. 11 hoofd3.000, 4 onderwijzeressen- 8.660, School no. 21 hoofd- 3.000, 3 onderwijzeressen- 7.620, School no. 3: 1 hoofd- 2.800, 3 onderwijzeressen- 7.740, School no. 41 hoofd- 3.000, 2 onderwijzeressen- 3.810, School no. 51 hoofd- 3.000, 3 onderwijzeressen- 6.400, School no. 61 hoofd- 3.000, 3 onderwijzeressen- 6.980, School no. 71 hoofd- 3.000, 3 onderwijzeressen- 6.010, School no. 8: 1 hoofd- 2.400, 1 onderwijzeres - 1.680, Totaal72.100, tijdelijke vervanging van personeel- 2.000, vergoeding ingevolge Verplaatsingskosten verordening (Gem. bl. 1949 no. 9) - 500, keuring en controle bij ziekte - 30, In totaal te ramen74.630, 437 Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1.674,— 4.774,— 6.468,— 17.099,— 14.352,— Rekening 1946 2.958,83 1947 - 6.136,14 1948 - 6.806,53 122 1950. VIII, 6. 437—438. UITGAVEN onderhoud gebouwen: gewoon onderhoud1.400, stukadoorswerken- 400, schoonmaken glasruiten- 280, vernieuwen gebroken ruiten- 180, bliksembeveiliging - 50, zand op speelplaatsen- 480, onderhoud tuin school Huizumerlaan- 100, aandeel onderhoud L.O. scholen (zie volgno. 372)2.890, gewoon onderhoud722, buitengewoon onderhoud - 2.300, bedrijfskosten Gemeentewerken - 786, 3.808,— buitengewone werkzaamheden St. Jobsleen: sauzen van gangen220, Zuidvliet aanbrengen nieuwe vloer in speelzaal1.560, verven van muren en lambrizeringen in speelzaal- 860, buitenverfwerk- 680, 3.100,— Huizumerlaan: verven plafonds in speelzaal en 4 les lokalen 580, sauzen van muren - 600, Wirdum maken bergplaats voor spelmateriaal - 480, 4.980,— ƒ11.678,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 2.674, 14.352,— Onderhoud van schoolmeubelen Begroting Rekening 1946 864,— 1946 1.700,05 1947 - 2.156,— 1947 - 1.159,39 1948 - 4.102,— 1948 - 3.057,60 1949 - 8.961,— 1950 - 9.688,— onderhoud meubilair, speelgoed en leermiddelen 950, jalouzieën en gordijnen - 250, 15 kachels- 330, piano's- 300, aanschaffen spelmateriaal - 1.200, 3.030,- lokalen in L.O. scholen (zie volgno. 374)- 451, 3.481,- buitengewone werkzaamheden: aanschaffen van een gebruikte piano1.000, 100 stel meubelen (tafel en stoel).- 2.500, verven van banken in 2 lokalen- 640, lakken van banken in 1 lokaal - 320, 4.460,— 7.941,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.747, 9.688,- 123

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 135