VIII, 16. 523—525. 1950. UITGAVEN 523 Kosten van schoolvergaderingen Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 - 15; 1948 - memorie 1948 - 3 1949 - memorie 1950 - memorie De regeling voor het houden van schoolvergaderingen is vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 14 December 1917, gewijzigd 8 Mei 1924. 524 Subsidie ten behoeve van het tuinbouw- en landbouwonderwijs Begroting Rekening 1946 210,— 1946 240,63 1947 - 250,— 1947 - 150,75 1948 - 250,— 1948 - 108, 1949 - 250,— 1950 - 108,— Teneinde in de behoefte aan het elementair tuinbouwonderwijs te kunnen voorzien, wordt evenals voorheen een subsidie van 108,ten behoeve van de Friese Tuinbouw- vereniging uitgetrokken. 524A Subsidie aan de Stichting Clubhuizen te Leeuwarden Begroting Rekening 1950 7.500,— In 1949 is bij tussentijdse wijziging der begroting aan de Stichting Clubhuizen voor ongeorganiseerde arbeidersjeugd te Leeuwarden een subsidie uit de gemeentekas verleend van 7.500, Een zelfde bedrag wordt voor dit begrotingsjaar uitgetrokken. 525 Onderhoud van de sportterreinen Begroting Rekening 1946 9.145,— 1946 13.134,04 1947 - 25.648,— 1947 - 16.355,21 1948 - 19.348,— 1948 - 16.948,57 1949 - 58.170,— T-, 1950 - 41.896,— Fonteinstraat onderhoud terreinen 500, waterlevering- 80, onderhoud kleedlokalen (incl. schoonmaakartikelen)- 300, tonnenbelasting- 25, bewaking- 2.000, nieuwe goalpalen enz- 300, 3.205,— Marmxstraat onderhoud terrein 300, waterlevering- 15, onderhoud kleedlokalen (incl. schoonmaakartikelen)- 250, bemaling - 200, bewaking- 1.000, Cambuur: 1-765, onderhoud terreinen 2.000, beplanting (incl. loon)- 2.000, bemesting- 800, loon terreinknecht, vervanging en tijdelijke hulp- 3.000, onderhoud gebouwen- 500, verlichting, verwarming, water, grond- en straatbelasting, ver zekering - 650, buitengewone werkzaamheden8.950, buitengewone werken aan de velden en aan de gebouwen- 2.000, verfwerk aan tribunes (buiten) - 2.000, omrastering A-veld en herstellen omrastering B en C velden.. - 7.500, aanbrengen nieuw gaas- 2.000, nieuwe goalpalen met bijbehorend werk- 900, 14.400,— Transporteren28.320, 142 VIII, 16- 525-528. 1950. UITGAVEN Transportj 28.320, sneelvelden te Huizum, Lekkum en Virdum speci v .rrnn i,S f 1900-— speèlveld Huizum (waaronder 500,huur)1.200,— bewaking- 1-125, speelveld Lekkum - 150,— Wirdum (bijdrage)- 250, 2.725,— ƒ31.045,— bedrijfskosten gemeentewerken - 10.851,— ƒ41.896,— Subsidie aan de gemeentelijke commissie voor lichamelijke opvoeding Begroting 1946 350,— 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - Voor 1950 wordt ƒ500,— nodig geacht. 350 500 500,— 500 Rekening 1946 350- 1947 - 350,- 1948 - 500,- Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdherberg-centrale Begroting 1946 1947 - 1948 - 10 1949 - 10 1950 - 10 Het lidmaatschap van de Ned. Jeugdherberg Centrale heeft tot gevolg, dat ten behoeve an de gemeentelijke onderwijsinstellingen van de jeugdherbergen hier te lande ge bruik kan worden gemaakt. Rekening 1946 ,- 1947 - 1948 - 10,- Kosten van openbare vermakelijkheden Begroting Rekening r 1946 382,— 1946 1.728,86 1947 - 1.607,— 1947 - 5.633,61 1948 - 3.336— 1948 - 3.460,04 1949 - 2.551,— 1950 - 3.459,— Voor 1950 wordt deze post geraamd als volgt: a. bijdragen voor muziek- en zanguitvoeringen 150, b verdere kosten: onderhoud van toestellen, herstellen vlaggen 250, kosten van uitsteken vlaggen- 500, aanschaffen 6 nieuwe vlaggen- 540, tijdelijke afkeringen voor beschadiging aan plant soenen en bomen- 60, verzekering tegen brandschade- 3, luiden van klokken in de Oldehove- 60, verfwerk muziektent Arendstuin- 520, Gymnasiumstraat- 440, verlichting - 15, schoonmaken muziektenten- 200, 2.588,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 621, 3.209,— c. kosten van toezicht enz. bij concerten, welke voor het publiek toegankelijk zijn, en diverse kleine uitgaven - 100, f 3.459,— 143

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 145