VIII, 16. 537-538. UITGAVEN - 15,- 1950. 537 Kosten van onderhoud van monumenten van geschiedenis en kunst Begroting Rekening 1946 2.399,— 1946 5.107,97 1947 - 7.947,— 1947 - 7.115,94 1948 - 4.910,— 1948 - 6.354,73 1949 - 4.447,— de Oldehove: 1950 4'371'~ gewoon onderhoud600, bliksembeveiliging - 50, restauratie Oldehovememorie de Oude Waag: gewoon onderhoud gebouw en leien dak 300, verzekering tegen brandschade - 30, schoonmaken glasruiten en luifels - 120, Princessehof gewoon onderhoud gebouw 580, tuin - 120, schoonmaken glasruiten- 25, hulp assistent - 800, Mercuriusfontein1-525, gewoon onderhoud250, waterleiding- 100, electrische stroom - 150, bediening en schoonmaken motor - 250, standbeeld Graaf Willem Lodewijk: gewoon onderhoud- 20, Struivingspoortje gewoon onderhoud- 20, monument Waling Dykstra: gewoon onderhoud- 35, poortje Grote Kerkstraat: gewoon onderhoud- 25, van Eysingabank en bank Westerplantage: gewoon onderhoud- 50, 3.525,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 846, 4.371,- 4.594,— 538 Rekening 1946 1.093,27 1947 - 1.341,96 1948 - 3.138,12 Kosten van onderhoud der gehouwen in de Prinsentuin onderhoud gebouwen meubelen schoonmaken glas- en houtwerk onderhoud zinken daken grond- en straatbelasting verzekering tegen brandschade gaas- en verfwerk volière rietdak herstellen restauratie koepel bedrijfskosten Gemeentewerken 3.705,— 889,— Begroting 1946 1.232,— 1947 - 1.842,— 1948 - 4.004,— 1949 - 2.376,— 1950 - 4.594,— 1.000,— - 300,— - 100,— - 125,— - 235,— - 630,— - 1.300,— memorie VIII, 16- 539—545. 1950. UITGAVEN 539 Kosten van het lidmaatschap der vereniging „Hendrick de Keysertot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen Begroting Rekening 1946 25,— 1946 1947 - 25,— 1947 - 1948 - 25,— 1948 - 1949 - 25,— 1950 - 25,— De gemeente is krachtens raadsbesluit d.d. 29 December 1923 lid tegen een contributie van ƒ25,per jaar. 25,— 25,— 25,— 540 Toelage aan de schoonheidscommissie Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 100,— 250,— 250,— 250,— 250,— Rekening 1946 100,- 1947 1948 250,- 250,- De schoonheidscommissie is ingesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 September 1914. Voor bestrijding van hare onkosten wordt aan de commissie een toelage verleend van 250,— per jaar. 544 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 29.07 28,67 33,27 45,35 Rekening 1946 1947 - 1948 - 36.72 40,21 38,78 545 Bijdrage aan hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Zie bijlage no. III. Begroting 1950 72.25 147

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 147