XII, 1. 587—591. 1950. UITGAVEN b. c. Transport9.284, Jaarwedde van de ambtenaren, belast met de betekening van vervolgings stukken inzake plaatselijke belastingen (3 X ƒ480,- 1.440, Veranderlijke beloningen- 450, Voor kosten van assistentie en vervanging van de met de controle op en de invordering van de vermakelijkheidsbelasting belaste ambtenaren 300 uren a 1,50 per uur. Overige kosten: Controle bij ziekte en keuring van ambtenaren - 10, drukwerk, benodigd voor de inning enz. van belastingen - 2.500, schattingskosten ingevolge art. 5 van de verordening op het heffen van een straatbelasting, 20 schattingen a 7,50 - 150, ƒ13.834,- 588 Teruggaaf van belasting Begroting Rekening 1946 500,— 1946 401,75 1947 - 250,— 1947 - 357,— 1948 - 250,— 1948 - 192,50 1949 - 400,— 1950 - 400,— Voor mogelijke restitutie van hondenbelasting, vergunningsrecht, belasting op toneel verenigingen, enz. wordt ƒ400,geraamd. 589 Teruggaaf van te veel bij voorschot ontvangen belasting-opbrengsten Begroting Rekening 1946 memorie 1946 53.828,28 1947 - memorie 1947 - 1948 - memorie 1948 - 227,90 1949 - memorie 1950 - memorie In verband met voorschriften omtrent de uitkering van belasting-opbrengsten bestaat de mogelijkheid, dat de door het Rijk uit te keren voorschotten de werkelijke opbrengsten overtreffen, in welk geval het te veel ontvangen bedrag zal moeten worden terugbetaald. Niet bekend is of op deze post uitgaven zullen moeten worden gedaan, waarom hij pro memorie geraamd wordt. 590 Beloning der schatters en herschatters van de huurwaarden der lokaliteiten, waarvoor vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein is verleend Begroting Rekening 1946 200,— 1946 174, 1947 - 250,— 1947 - 225,40 1918 - 250,— 1948 - 221,40 1949 - 275,— 1950 - 500,— Deze post dient, om daaruit de beloning van de schatters en herschatters te betalen. Het is wenselijk deze beloning voor de schatters op 2,50 en voor de herschatters op 5, per schatting vast te stellen. Gerekend wordt op 80 schattingen en 10 herschattingen door twee personen. 591 Aandeel van het Rijk in het hotelver gunnings- en verlofsrecht Begroting Rekening 1946 612,50 1946 625,— 1947 - 650,— 1947 - 618,75 1948 - 625,— 1948 - 543,75 1949 - 537,50 Zie volgno. 183. 1950 - 550,— Ingevolge de bepalingen der Drankwet 1931 (Staatsblad no. 476), moet de helft van het ontvangen hotelvergunnings- en verlofsrecht in 's Rijks kas worden gestort. De uitkering betreft alleen verlofsrecht, aangezien er in de gemeente geen hotel- vergunningen meer bestaan. XIII, 3, 4, 5, 7. 605-614. 1950. UITGAVEN HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 3. Woningbedrijf. 605 Uitkering aan het bedrijf wegens: Begroting 1946 38.263,50 1947 - 49.546,76 1948 - 39.734,81 1949 - 35.609,09 1950 - 26.499,68 Rekening 1946 32.233,57 1947 - 49.135,88 1948 - 32.884,07 a. nadelig saldo26.499,68 Het verlies van het bedrijf is overeenkomstig de bedrijfsbegroting geraamd. Zie ook volgnos. 335 en 49. Bijdrage aan Hoofdstuk XIII 3 van de kapitaaldienst ter reservering van het verschil tussen de te ontvangen en de verschuldigde annuïteit ter zake van de Pensioenfondslening Zie volgno. 262. 4. Gasfabriek. 610 Uitkering aan het bedrijf wegens: Begroting 1946 1947 - 21.744,52 1948 - 25.734,15 1949 - 42.041,89 1950 - a. nadelig saldo b. andere grondslagen Rekening 1946 1947 - 1948 - 381,45 5. Reinigingsbedrijf. 614 Uitkering aan het bedrijf wegens: Begroting 1946 439.573,54 1947 - 462.184,28 1948 - 541.194,18 1949 - 443.755,67 1950 - 447.659,86 Rekening 1946 492.249,49 1947 - 549.162,93 1948 - 513.285,63 a. nadelig saldo447.659,86 Het verlies van het bedrijf is overeenkomstig de bedrijfsbegroting geraamd. 7. Bank van lening. De bank van lening is sedert jaren geliquideerd. 159

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 153