Ij 2, II, III, IV, V. 633—642. I Op 1 Januari 1950 was gereserveerd (zie mem. van toelichting 1949) 1950. INKOMSTEN Hoofds.uk VIII 52. TranSP°rt/MU0S>08 In 1938 per abuis te veel geleend voor het aanschaffen van leermiddelen (zie reken inp- 1 Q4fP w uciii3\_iiaiicn van leermiddelen (zie begroting rekening 1940) Hoofdstuk VIII 7. Totaal gestorte waarborgsommen 520,47 - 120.239,69 Teruggegeven waarborgsommen 68.792,21 Bijdrage van de gewone dienst voor terugbetaling t.z.t. van 1 met in geld gestorte waarborgsommen - 23.145,50 - 45.646,71 74.592,98 Leermiddelen enz3.530,75 Aankoop meubelen en inrichten gebouwen- 9.504,03 Kosten van herstel school aan de Carel Fabritiusstraat - 27.969,50 Kosten van herstel school Transvaalstraat 75 - 8.605,15 - 49.609,43 - 24.983,55 Hoofdstuk VIII 9. Totaal gestorte waarborgsommen8.433,35 Teruggegeven waarborgsommen 4.539,15 Bijdrage van de wwnnp 385.609,10 Bijdrage van de gewone dienst voor terugbetaling t.z.t van niet in geld gestorte waarborgsommen Leermiddelen Schoolbanken. 328,50 4.210,65 4.222,70 564,18 - 1.335,90 - 1.900,08 - 2.322,62 Totaal387.931,72 HOOFDSTUK II. 635A Geldlening overgebracht van hoofdstuk XVI Staat tegenover volgno. 707A. 58.000,- 637 HOOFDSTUK III. Openbare Veiligheid. Bijdrage van Hoofdstuk III van de gewone dienst Zie volgno. 287. 2.915,- 640 HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Bijdrage van Hoofdstuk IV van de gewone dienst Zie volgnos. 319 en 321. 4.561,- i - HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. Geldlening overgebracht van hoofdstuk XVI Staat tegenover volgno. 717. 131.000,— 1950. V. 643—650. INKOMSTEN I 643 Overboeking van de vorige dienst wegens gereserveerde annuïteitsgedeelten Pensioen- 11 fondsleningontvangen van woningbouwverenigingen 46.371,80 ten behoeve van Hfdst. V Hfdst.XIII-§3 46.371,80 71.275,69 Te reserveren in 1950 9.146,05 - 2.351,43 Overboeken naar 1951 55.517,85 68.924,26 Zie volgnos. 193, 262, 332, 644 en 713. 644 Bijdrage van Hoofdstuk V van de gewone dienst9.146,05 Zie volgnos. 262, 332, 643 en 713. 644A Bijdrage van hoofdstuk V en van hoofdstuk XIII 3 van de gewone dienst ter vorming van een algemene reserve voor woningwetbouw 33.145,97 Zie volgnos. 262 en 713A. 644 B Rente algemene reserve voor woningwetbouw memorie Aan deze reserve wordt de gekweekte rente toegevoegd. Aangezien nog niet bekend is op welke data de stortingen in de algemene reserve zullen plaats hebben, wordt de rente pro memorie geraamd. 645 Bijdrage van hoofdstuk V van de gewone dienst wegens kosten premieregeling voor woning verbetering en woningsplitsingmemorie Zie volgnos 333 en 716A. 648 Overboeking van de vorige dienst van het batig slot van het fonds, bedoeld in artikel 2g, sub d, van het Woningbesluitmemorie In het fonds was op 1 Januari 1949 aanwezig5.628,75 Dit bedrag moet, vermeerderd met de inkomsten en de gekweekte rente over 1949 en verminderd met de uitgaven over dat jaar, worden overgebracht naar de dienst 1950. Daar deze bedragen nog niet vaststaan, geschiedt de raming van deze post pro memorie. Zie voorts volgnos. 649, 714 en 715. Stortingen door woningbouwcorporaties in het fonds voor achterstallig onderhoud33.869,15 Zie toelichting volgno. 262. In deze raming is de ter zakelijke bijdrage van hoofdstuk XIII 3 begrepen Zie ook volgnos. 606 en 716. 167

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 157