HOOFDSTUK XIV. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. HOOFDSTUK XVI. 706A Terugontvangst van betaalde kosten voor het sluiten van geldleningen HOOFDSTUK I. 706 C Bijdrage aan hoofdstuk I van de gewone dienst tot voorlopige dekking van het netto nadelig 1950. XIII. 3, 5, 8. XIV, XV. 694-704. INKOMSTEN 694 Overboeking van hoofdstuk XIII 3 van de vorige dienst wegens gereserveerde annuïteits gedeelten „Pensioenfondslening"van het bedrijf ontvangen71.275,69 Zie de toelichting bij volgno. 643. 5. Reinigingsbedrijf. 696 Geldlening overgebracht van hoofdstuk XVI 211.500, Staat tegenover volgno. 756. 8. Openbaar slachthuis. 698 Geldlening overgebracht van hoofdstuk XVI 4.500, Staat tegenover volgno. 758. Kasgeldvoorzieningen. 699 Tijdelijke geldlening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld5.000.000, 700 Deze post staat in ontvang en uitgaaf gelijk. Zie volgno. 759. Terugontvangst van tijdelijk belegd kasgeld10.000.000,- Onder volgno. 760 is een gelijk bedrag voor tijdelijke belegging van kasgeld uitgetrokken. 703 Bijdrage van Hoofdstuk XV van de gewone dienst Zie volgnos 613A en 764A. 704 Overboeking van de vorige dienst en bijdragen van onderscheidene Hoofdstukken van de gewone dienst in verband met de uitvoering van de Arbeidsovereenkomstenverordening 13.407, Volgens de toelichting onder volgno. 10 zal naar de kapitaaldienst naar raming worden overgebracht over 1950 5.107, Van de kapitaaldienst 1949 zal worden overgeboekt het restant van de inhoudingen, renten en bijslagen, naar raming- 8.300, 13.407,— 170 XVI, I 1, 2. 706A 707 1950. INKOMSTEN Geldleningen. Bijdragen van de gewone dienst (zie bijlage III) volgno. 263A48, 364A- 230,— 389 - 171,27 435A- 27,50 460A- 212,50 544 - 72,25 ƒ761,52 UITGAVEN. KAPITAALDIENST. Vroegere diensten. 1. Saldi van de gewone dienst. saldo van de gewone dienst van het vorige dienstjaarmemorie Staat tegenover volgno. 2. 2. Saldi van de kapitaaldienst. 707 Nadelige sloten van de kapitaaldienst volgens de laatste vastgestelde rekening2.594.860,46 Overbrenging van de vermoedelijk nadelige sloten of gedeelte daarvanvan de kapitaal dienst van het dienstjaar 1949- 3 Totaalƒ2.594.860,46 Te specificeren als volgt: Hoofdstuk I 1. Tekorten van vorige dienstjaren: Rekeningstekorten tot en met 1946 3.685.422,90 (zie rekening 1946, volgnos 748A, 750 en 751C) Naheffing molestverzekering (zie rekening 1946, volgno. 75IA)- 8.983,85 Transporteren3.694.406,75 171

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 159