Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN, thans _b£ voorgedragen [3 Per transport Uitgaven toilet-inrichting in Kosten van aansluiting bij de provinciale keurings dienst i Uitkering aan de provincie van de geïnde rechten ingevolge de Warenwetf Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk IV komende f Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk IV komende x Bijdrage aan Hoofdstuk IV van de kapitaaldienst bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Onderhoud barak Schapedijkje I Subsidie in het belang van de zedelijke volksgezond- Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk IV Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk IV INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport UITGAVEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 231.724 1.620,— 6.700,— 5.000,— 3.183,58 11.947,28 21.057,42 5.813,— 127,10 4.000,— 213.798,59 1.750,— 6.700,— 5.500,— 77.908,68 13.122,97 27.897,14 1.000,— 114, 4.000, 351.791,38 150.641,97 201.149,41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 15