1950. I. 2. 707. UITGAVEN Transport 3.694.406,75 Dekking tekorten: uitkering ondememingsbelasting (rek. 1946, volgno. 687A) 615.972,39 bijdrage gewone dienst (rek. 1946, volgno. 687B).... - 20.938,10 bijdrage van de gew. dienst (rek. 1947, volgno. 668) - 48.123,24 voorschot politiekosten (rek. 1947 en 1948, volgnos 668A en 668B)- 919.556,28 voorschot uit 2e afd. gem. fonds (rek. 1947 en 1948, volgnos. 668B en 668A) - 1.21-9.879, - 2.896.469,01 797.937,'74 Rekeningstekort 1947 (zie rekening 1948, volgno. IA)- 1.328.260,01 2.126.197,75 bijdrage van de gew. dienst (zie rek. 1948, volgno. 593A)- 68.220, 2.057.977,75 Nog te verwachten inkomsten: Bijdrage 2e afd. gem. fonds 194620.938,10 1946- 490.220,— *1947- 36.580,80 *1947- 778.658,— 1.326.396,90 ontvangen voorschot- 1.039.700, 286.696,90 Totaal der geaccumuleerde tekorten ten laste van de gemeente ƒ2.057.977,75 286.696,90 1.771.280,85 Geraamd op basis 1946. Hoofdstuk III. Kosten bescherming bevolking tegen aanvallen uit de lucht (over 1938 t/m 1946)130.198,76 Bijdragen van het Rijk (1939, 1940, 1943, 1945, 1946 en 1948) 27.323,51 Bijdrage gemeente Leeuwarderadeel (1938).. - 663,36 Bijdrage van de gewone dienst- 95.287, Opbrengst verkocht materiaal - 2.491,45 125.765,32 4.443,44 Kosten wijziging indeling politiebureau21.774,12 Bijdrage van de gewone dienst- 6.200, - 15.574,12 Auto t. b. techn. dienst politie4.849,44 Bijdrage van de gewone dienst- 1.942,44 - 2.907, 22.914,56 Bijdrage van de gewone dienst ter dekking kosten ombouw brandweer-materiaal 8.020, Opbrengst verkoop brandspuit - 20.000, 28.020,— Aanschaffingskosten rescue-auto t. b. van de brandweer - 4.500, idem Dodge-truc- 10.705, 15.205,— - 12.815,— 10.099,56 Transporterenƒ2.068.077,31 172 I. 2. 707. 1950. UITGAVEN Transport2.068.077,31 Hoofdstuk IV. Deelneming in het kapitaal der N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden25.000, Bijdrage van de gewone dienst- 5.000, 20.000,— Kosten van aankoop barak Schapedijkje- 20.001, Hoofdstuk VI. Verbetering Groningerstraatweg340.318,03 Bijdrage van het Rijk in de kosten van verbetering van de Groningerstraatweg - 212.165,60 128.152,43 Aankoop vastigheden- 10, Herbeplanting met bomen- 14.234,06 Vernieuwing en aanleg plantsoentjes - 15.215,91 Verbetering Tweebaksmarkt en Druifstreek- 34.267,03 Aan de gemeente vervallen waarborgsom 191.879,43 95,55 Hoofdstuk VIII, 14. Vernieuwing trapbedekking gymnasium Hoofdstuk VIII 16. Herinrichting na de bevrijding van door de Duitsers bezette scholen.232.274,27 af: het nog beschikbaar restant van de gebruiksvergoeding 92.270,67 ontvangen vergoedingen- 13.656,89 bijdrage van de gewone dienst- 7.589,49 113.517,05 118.757,22 aanleg tribunes op sportterrein Cambuur- 76.064,18 aanleg sportterrein in het Westen van de stad- 54.444,81 aanleg sportterrein aan de Fonteinstraat- 15.307,42 Hoofdstuk XI. Overname activa N.V. tot exploitatie van het luchtvaartterrein Leeuwarden Hoofdstuk XV. Nadelig slot volgens rekening 1947 1.085.303,52 Inkomsten rekening 1948: afschrijving bouwkosten hulpgebouw St. Jacobsstraat9.163,39 bijdrage 2e afd. gem. fonds- 252.179, afrekening politiekosten 1945 - 26.023,39 bijdrage van hoofdstuk I 1 van de kap. dienst wegens overboeking geaccumuleerde tekorten- 797.937,94 1.085.303,52 Hoofdstuk XVI. Kosten sluiten geldleningen Terugontvangsten kosten sluiten geldleningen 10.916,46 9.393,42 40.001,— 191.783,88 9.276,60 264.573,63 19.625,— 1.523,04 Totaal2.594.860,46 173

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 160