Verdeling der verzamelposten wegens kosten van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren over de onderscheidene hoofdstukken der begroting. VIII 5 VIII 6 VIII 7 VIII 12 VIII 13 VIII 14 VIII 16 IX XI XII XIII 1 XIII 3 XIII 4 XIII 5 XIII 6 XIII 8 XV - 18.668,— - 3.387,50 5 3 10.000,— l) 3.622,50 3 3 - 1.000 108 95 23 1.670 II III IV V VI VIII 2 VIII 2A VIII 4 VIII 5 VIII 6 VIII 7 VIII 12 VIII 13 VIII 14 VIII 16 IX XI XII XIII 1 XIII 3 XIII 4 XIII 5 XIII 6 XIII 8 XV Ziektewet, Ziekenf.-besl. en Kinderbijslagwet 9.179, Dienst Geneesk. Verz. Politie- 18.444, Pensioensbijdragen van onderwijzersjaarwedden, af te dragen aan het Rijk. 1950. BIJLAGE No. I. Volg nummer 433 444 457 491 503 512 541 557 580 592 593 600 607 611 615 618 625 Verzekering tegen ongevallen invaliditeit Volgno. 250 284 316 338 360 385 403 417 598,- - 2.200 145 560 92 56 20 410 4.081 Premiën Ziektewet, Ziekenf. besl., en Kinderbijslag wet en bijdragen Dienst Geneesk. Verz. Politie Volgno. 251 2.251,- 186, 491 - 3.175 159 128 64 2.501 27.623 Wacht gelden Volgno. 252 Terug betaling van pensioenen Volgno. Bijdragen inkoop pensioen Pensioen wet G. A. 1913 Volgno. 253 6.770 - 1.930 256 2.250 1.270 - 2.268 14.744,— 292,99 389,62 14,13 Pensioenen (gemeente lijke) Volgno. 254 132,— 24,68 3,37 3,91 119,28 18,31 9,37 875,66 4.319,50 Bijdragen voor leigen en weduwen- en wezenpensioen Volgno. 255 42.121,83 - 81.429,46 - 77.657,68 - 1.864,38 - 3.021,81 - 32.500,— l) 5.500,- l) 840,48 7.814,94 9.891,84 1.948,20 27.296,95 14.364,73 705,18 15.554,05 1.555.26 28.708,51 5.211.27 54.451,67 58.642,99 56.990,63 6.888,38 195,50 Bijdragen voor inkoop pensioen Pensioenwet 1922 Volgno. 256 2.000 - 2.500 500 500 - 750 - 500 1.750 600 - 5.000 - 5.000 - 5.000 ƒ548.778,24 ƒ25.100 Gratificatiën en toelagen aan oud ambtenaren Volgno. 257 Verhoging van pensioenen Volgno. 258 Verevenings heffing Volgno. 259 Betaling aan bedrijven van ontvangen verhaal van inkoop-sommen Volgno. 265 55 622 - 320 75 997,75 153,60 - 134 ƒ1.585 - 55 - 65 331,— - 1.125 287,60 5.057,- Totaal 59.159,92 - 107.306,08 - 77.908,68 - 3.331,38 - 7.936,81 - 33.524,88 - 6.340,48 - 13.622,50 - 7.814,94 - 10.416,52 - 2.250,— - 1.948,20 - 29.525,95 - 15.143,73 - 2.082,18 - 21.885,05 3,37 - 1.555,26 - 29.712,42 - 5.811,27 - 59.570,95 - 63.661,30 - 62.000,— - 6.888,38 - 2.463,50 Hoofdstuk ƒ631.863,75 27.623,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 164