INHOUDSOPGAVE GEMEENTELIJK ELECTRICITEITBEDRIJF Ell GEMEENTELIJKE GASFABRIEK GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF GEMEENTELIJK WONINGBEDRIJF GEMEENTEREINIGING GEMEENTEWERKEN OPENBAAR SLACHTHUIS Blz o 1 Vm 34 35 51 II 52 82 83 HO 111 130 131 148 VtjZk. V J

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 166