ELE C TRI C ITS IT, 1 i 2 kapi t aalcla sten I j 55 <>797,03 - 2 - 2 3. 4-o Geraamd voor 1950 - 3 - BEDRIJF Stroomopbrengst particulieren en instellingen straatverlichting Leterhuur Werken voor derden Openbare verlichting en tijdaanwijzing (exclusief stroomverbruik; f. 1o813.693.39 19 31850 1.833.041,89'' 51.757,60 22.690,82 55.797,03 f. 1.903.287,34 jvolgno. 7. y1 Uitkerir.g aan de gemeente van de bedrijfs winst Omschrijving der lasten Geraamd voor 1950 Stroominlcoop f. 1.212.924,-- Electriciteitsdistributie- 1 personeelslasten f. 102.615,12 2 kapitaalsLasten 106.898,74 3 belastingen en verzekering I.4O5,— 4 algemene kosten 6.599,01 7 materialen uit eigen magazijn 19.000,— 8 leveranties en diensten door derden 9.000,— 9 directie-en administratiekosten 92.342,07 10 meteropneming en incasso 28.357,50 11 magazijndienst 5.590,— 12 werkplaatsen 23.221,04. 13 toonkamer 3.66650 14 laboratorium 351, --- 15 meterdienst 26.576,26 j 16 garage 14o552,7l 17 tekenkamer Werken voor derden 21.340,-- 462.014,95 1 1 personeelslasten f. 6.0u0, i 7 materialen uit eigen magazijn 6.4OO,— 8 leveranties en diensten door derden i 5.600,-- 11 magazijndienst 1.882,— 12 werkplaatsen j 1.384,— 21.266,— Openbare verlichting en tijdaanwijzing: 1 personeelslasten f. 15.000,— 1 13.966,67 j 3 belastingen en verzekering 2.254,36; 7 materialen uit eigen magazijn I3.5OO,— 8 leveranties en diensten door derden 4.676,j 11 magazijndienst 4.C50,— i 12 werkplaatsen 2.350,— 211.285,36' f. 1.963.287,34

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 169