24o384,--' 14.096,91 8.320,— 10.008,46 .8.327,06 2 30.680,24 6 8 485,— 16 285.421,27 7.000,— 4.000,— 27.702,— 2.058,— 22.000,— 3.830,— 485,— 711,™ 56.854,— 51.104,67 414» 1.465,74 8.000,— 24.000, 36.936,— 28.357,50 - 6 - Volg- no Omschrijving der haten Gasopbrengst - particulieren en instellingen straatverlichting 2 o Mcterhuur 3 o Vergoeding gebruik rauntgasinstallaties 4Gasgeyaers •jVerken voor dei-den 6o Openbare verlichting en tijdaanwijzing (exclusief gasverbruik) f .1.112.231,10 11.600, Geraamd voor 1950 f.1.123.831,10 Transporteren f .1.188,967,53; FABRIEK - 7 Omschrijving der lasten Koolgasfs,bricatie :- 1 personeelslasten f 110.334,— kapitaalslasten 1 3 belastingen en verzekering 11 3.695»— 4 algemene kosten ?1 1.099,30 5 water-, cokes- en energieverbruik 9.134,— grondstoffen J? 223.575,69 7 materiaal uit eigen magazijn IJ 16.000,— leveranties en diensten door derden 1» 8500 9 directieen administratiekosten 27.702,- 11 magazijndienst 5' 4.705,- 12 werkp1aat s en 11 28.000,- - 14 laboratorium 1? 3.830,— 16 garage 17 tekenkamer 11 711,— './atergasfabricatie - 1 2 3 4 personeelslasten kapitaalslasten belastingen en verzekering algemene kosten 5 water-, cokes- en energieverbruik 6 grondstoffen 7 materiaal uit eigen magazijn 8 leveranties en diensten door derden directie-en administratiekosten magazijndienst 12 werkplaatsen 14 laboratorium garage 9 11 17 tekenkamer Gasdistributie 1 personeelslasten 2 kapitaalslasten 3 belastingen en verzekering 4 algemene kosten 7 materiaal uit eigen magazijn 8 leveranties en werken door derden 9 directie-en administratiekosten 10 meteropneming en incasso Transporteren 97.694,— 6.955*86 3.375,— 1.099*31 10.900,— Geraamd voor 1950 f. 468.451,23 473.231,44 f. 207.131,91 jf. 941.682,67

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 171