10. 11. J Geraamd voor 1950 207.131,91 2.352,— 2.000,— 3.666,50j 500,— 147 1.000,— 294,— 9.380. 4.66639 f.1.188.967,53 - 8 - T~ iVolg- i no Omschrijving der baton Transport TTfl Geraamd voor I95O f 1.188.967,53: Volg- no. 12. 13. f.1.188.967,53 Omschrijving der lasten Transport 11 magazijndienst 12 werkplaatsen 13 toonlcamer 16 garage 17 tekenkamer Gasgojsere 2 kapitaalslasten 7 materialen uit eigen magazijn 11 magazijndienst 12 werkplaatsen Werken voor derden i 646,j 948, Openbare verlichting en ti.jdaanwijzing- 1 personeelslasten 2 kapitaalslasten 3 belastingen en verzekering 7 materialen uit eigen magazijn 8 levering en diensten door derden 11 magazijndienst 12 werkplaatsen f. Uitkering aan de gemeente van de bedrijfswinst 6.520,— 1 personeelslasten f. 3.000, 7 materialen uit eigen magazijn 71 2.600,— 8 leveranties en werken door derden 2.400,— 11 magazijndienst IT 764,-- 12 werkplaatsen 71 6l6 4.000, 725,25 597,81 1.000,— 1,560 f. 941.682,67 216.744,41 8.167,— 8.327,06

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 172