27 -• "-ay. - ™^j[ 16.482,20 1.200,— 500,— I78.5OO,— 1.800.— f.305.I85,02 265 ton a f. 75,Per "k011 500 611,25 f. 76.000,— Recapitulatiestaat Mpstensoor- ten: Personeels ÜTotaal I I lasten ft 800650,49 277266,64 IKa] itnals- lasten I. Belasting verzeke ring .Algemene I kosten I. Water-, co- ■es- en ener Mievertruik ■.Grond stoffen .Materiaal ■it eigen Magazijn I .Leveranties Bn diensten Bèor derden 15716,17 51289,86 27725,— 1721920,96 76000,— 73236,— 3043805,12 Huisves-i Directie Meter tingskos-en Admi-lopne- ten(Hulp -nistra- ming kosten- plaats) 16910,— 43198,83 2700, 7691, 500,— 1000, 71999,83 tie 12627937 1926^0 3 8 476 ^0 -I8OOO,-' Incas-- 10 55515 Koste.nplaatsen II Maga- Werk- zijn- I plaat- dienst sen 11 12 Toon- |Labo- kamer irato- rium 13 14 23569 IIO8696,— 3673 6375 3245,04 5751 200 200 100,— 500 100 500,— 1000 500 3000 500 21600 13680,— 2160 184682,07 - 56715 100 500 2160 52344 129221.04^500 7333 8511 Meter- dienst 15 Garage Teken- j kamer 16 17 15080,— 2216,26 400 900,— 1500,— 6480.— 26576,26 850,— 1983O 3453,88 Kostendragers III Afdeling Gas [ftoolgasfa-ïïatergas- jbrikatie volg— no. 7) 1275,- 50.-. 1000 5500, 5039,83 16168,71 110334,— 30680,24 3695,— 1099,30 9134,— 223575,69 16000,— 8500,— 2880 fabrika- tie (volg- no8 Gasdistri butie volg- no.9) Gas- vcüg n.10 23710 27702,— -4705,— -28000,— -3830,— 485,— '711. 468451,23 97694, 695586 3375,- 1099,31 10900,. 285421,27 7000,— DIHEC 56854 51104,67 Afd.Pleetr. IV Stroom- Lnkoop volg— no.5) 414,— 1465,74 T E 6520 Electrici teitsdis- tributie volg— no. 6) 4000, KOSjTEN 102615,12 106898,74 1405 6599,01 Werk I StraatverliXapi- lichting jjtaal- dienst •voor der den vlg. ns 7,H 9000 volg— ns.8 en 12) 1212924 8000 24000 500 19000,— 14691,92 2852,17 INDIRECTE 27702,- 2058,— 22000,— 3830,- 485,— 36936,- 28357,50 2352,— 147 2000,— ;1000 - 3666,50 646 948,— 473231,44 1216744,41 8167 19000,— 9000,— KOSTEN 92342,07 28357,50 23221,04 3666,50 851,— 26576,26 14552,71 21540. 29000 9000 14500,— 8000 6236,- 1212924 462014,95 2646 2000 memo rie memo rie 4344,— 2500,— 30502 48000 30646 64124,09 10)502 36.400 .836,-- opbrengst: cokes 7729 ton a f. 37?5° Per ton= koolteer: Gerekend wordt op een opbrengst van 3,5 kg.pj.00kg. gedestilleerde kolen van II.04I ton: 386 ton a f.42,70 afgewerkte ijzeraarde: raming ammoniak: raming afval raming - 26 - Transport f. 289.837,50 1.000,— f.523.324,80 samen if" 3ia omzetbelasting Grondstoffen (watergasf.) f. 309.019,70 9.270,59 blijft 299.749,11 f.223.575,69 ijzeraarderaming totale kosten opbrengst watergasteer: Gerekend wordt op een opbrengst van 16 kg. p.100 L. gebruikte gasolie van 1.656.300 L. opbrengst afvalraming af 3/0 omzetbelasting 7.Hateriaal uit eigen magazijn gewone dienst 8.Leveranties en diensten door derden gewone dienst f. 19.875,— f. 20.375,— 19.763,75 blijft f.285.421,27 f. 73.236,-- Het voor de beide vorige posten in totaal geraamde bedrag is als volgt becijferd. uitgegeven in 1948 c.a. f„104»000, rekening houdende met de noodzakelijkheid de groteachterstand in het onderhoud in te halen, is voor 1950 °P een hogere uitgaaf van c.a. 3 5/o gerekend extra voor het ged, weeï in orde brengén der straatverlichting (herstellen overspannirgen en mastiampen, herplaatsen van een deel der sedert 1940 omvergereden lantaarns) gasolie Volgens de toelichting bij steenkolen wordt aangenomen, dat een hoeveelheid van 6.8OO.OOO m3 watergas zal worden geproduceerd. Om oen calorische waarde van het menggas te verkrijgen van 4000 calorieën, zal voor carburatie per 100 m3 watergas 24.3573 L. of totaal 68000 x 24.3573 1.656.300 L. nodig zijn. Gerekend tegen de prijs der gasolie op 24 Juni 1949 ad f. 7,54f.lOO L« zal een uitgaaf vergen van f.124.885,02 cokes Het cokesverbruik van de watergasfabrick bedraagt 700 kg, per 1000 m3 geproduceerd watergas, is voor 6.8OO.OOO m3. 4760 ton a f. 37,50 per ton so I [TSeÜ- sers t- 711,— 559O1- TotaUl f.149.236,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 181