STAAT VAN Rente' "type Oorspronkelijke bedrag Aflossing Electricitcitbedri.jf December September Juni November December Mei Juli Juli December Gasfabriek October 1 November Juni December October Juli 1 Juli December 1 November Electro en GaS' f al riek Doze loning is niet in de administratie van de Lichtbedrijven opgenomen» Het saldo op 1 Jan» 1950 bedraagt f. 9.764,52° Op 1 September 1950 wordt f. 3<.254986 afgelost, wcllc bedrag onder volgno. 37 van de Kapitaaldienst is verantwoord» Saldo op 31 December 1950 f» 6.509,66» SCHULDEN 1950 bedrag 8.523,54 2.447,68 22.555,72 1.500, 2.200, 2.500, 1.300, 6.952,92 2.000,— 6.883,— Saldo op 31 Dcc» 1950 17.046,85 24«476,98 225.719,56 II.5OO,— 17.600,— II.5OO,— 27.300,— 34.542,78 25.OOO,— 261.554,— 8.307,87 Rent data nog ver schuldigd op 1-1-50 Cl) 31/12 1/3- 1/9 1/6- 1/12 1/5- 1/11 1/6- 1/12 1/5- 1/11 1/7-31/12 1/7-2-1-51 1/6- 1/12 30/6-31/12 31/12 269,25 620,69 65,— 49,50 75,83 726,73 67,50 te betalen in 1950 894,96 807,74 7.109,92 390,— 594, 414,38 908,38 1.244,87 780,— 8.053,11 290,78 nog verschul digd op 31-12-1950 _Uü 244,77 564,30 57,50 44,— 62,29 622,43 62,50 ten laste exploita tie 1950 2+3-1') 894,96 783,26 7.053,53 382,50 58850 40084 90838 1.140,57 775,— 8.053,11 290,78 664.548,04 12.000,— 8.4OO,— 11.453,57 41.853,53 IO.4OO,— 11.000,— 28.700,— 7I.4OO,— 9.261,18 261.554,— 130.900,— 1/4- 1/10 1/5- 1/11 1/5- l/ll 1/6- 1/12 1/6- 1/12 1/5- l/ll 1/4- 1/10 1/7-31/12 1/7-2-1-51 30/6-31/12 1/5- l/ll 1/3- 1/9 1.874,50 121,88 45,50 133,63 115,09 29,25 70,42 275,63 194,84 677,25 i 113,92 21.488,14 487,50 273,-- 601,32 1.318,34 351,— 390,— 1.102,50 2.375,75 333,76 8.053,11 4.063,50 341,76 1.657,79 97,50 42,— 66,81 104,63 26,— 59,58 251,13 166,88 654,50 75,95 21.271,43 463,12 269,50 534,50 1.307,88 347,75 379,16 1.078,— 2.375,75 305,80 8.053,11 4.040,75 303,79 42.133,15 98.996,01 596.922,28 1261.470,32 1.777,41 19.691,54 3.651,91 41.179,68 1.544,98 3.202,77 i9.459,n ^40.730,54 29 - 9 56.862,86 3.000,— 700, 11.453,63 4.182,34 1.300, 2.000, 2.600, 3.400, 1.864,18 6,883,— 4.550,- 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 182