Algemeen 1949 75-000, 127-561, 7.000, 1.879,80 1.879,80 14.293,18 3.40650 4.395,97 7.724,21 47.502,60 193,57 183,41 11.986,75 314,™ 12.875,79 936.118,92 1.956,11 6.473,20 12.314,06 482.110,12 474.752,17 75.861,08 442.487,06 82.196,30 47.321,79 141.913,03 94.786,88 616,11 8.261,94 109.857,63 17.938,23 31.425,47 113.197,22 947.213,18 7.116,78 20.328,20 16.004,41 498.275,10 492.387,47 13.620,92! 19.695,53 10 restant 20 78.490,43 937.368,85 86.666,78 238.130,94 238.360,47 1.858,67 9.056,48 145.233,56 18.472,63 35.846,02 200.095,35 (3* (1 (5 5 (5 947.213,18 7.116,78 5.200,— 15.128'20 16.004,41 498.275,10 492.387,47 (10 j (restant 10 10 78.490,43 933.211,62 4.157,23 111.894,70 85.855,33 811,45 238.130,94 202.826,— 25.141,79 10.392,68 1.656,97 201.70 9.056,48 141.933,47 3.300,09 18.472,63 10 35.708,25 restant 137 9 77 19.695,53 23.680,33 213,50j 3.200,88 15.620,60; 13.267,31 3.924,52 32.662,41 41,57 2.237,89' 4.292,77 20,27j 628,54! 259,89 165,70 9,80 905,65 14.193,35 165»— I.847>26 0,2 10.004 ft 1.269,85 486.256, 263.100. 102.875,98 1.879,80 482.110,12 s 498.275,10 2.121.170,41 498.275,10 98.248,14 15.620,60 749.356,— 1.661.593,78 ;2J619.445,51 2^19.445,51 113.868,74 STAAT VAN DE Afschrij ving 1949 .tsearagen waarover in 1949 moet wor den afge schreven Omschrijving Kantoorgebouw Voormalig kan toorgebouw en dienstwoning Kantoormachines Autos Schalce 1 inr a/d Centrale Kabelnet Transf.geb ouwtj e s Transformatoren Transf.stations j Huisaansluitingen (ondergr.) I (restant (10 (restant Hui saansluitingen (bovengr.) Gereedschappen Meters en scha- kelkl oleken IJkinrichting en meetinstrumenten Leidingnet Straatverlichting Disagio- leningen aandeel Algemeen Vermoede lijke waar-| devermeer- dering in Bedragen,waar mede de aan— schafwaardon j moeten wordeni verminderd om dat deze ein- de 1949 geheel zijn afgeschreven Vermoede4 lijke boekwaar de op 1 Jan. 1950 Vermoede lijke aan schaf waar de op 1 Jan. 1950 5O5-OOO, 5.200 9-500, 263-100, 256.6OO, 4O.8OO, 16.230, 52.420, 20.000, 40.000,— 17.500, 24.700, 65.045» 3.759,60 2— 2 Bedrag waarover in 1950 vermoedeL. moet wor den afge schreven 111.894,70 (restant (2-t (restant (10 (restant 200.095,35 Vermoede lijke af schrijving in 1950 520 1.273,20 11.906,55 10.141,30 3.570,82 1.179.483,66 2421.170,41 104.755,73

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 183