Afschrij ving 1949 (restant Omschrijving Boekwaarde op 1 Jano 1949 Afdó Gas: Fabrieksgebouwen C o cl< o Koolgasfabriek Fabrieksgebouwen C O cl O Machines en toe stellen koolgasfa briek Verb„Cokes-en zeef- installatie 49) Weegbrug ('49) Mach„en toestellen watergasfabriek 5e watergasstel F Ondergronds reser voir voor gasolie Ovens en kluizen Gashouders Gereedschappen f. 25,026,30 533 S 14,010,39 54.788,78 6o56l,39 9 0612 23*836,27 787,26 Instrumenten Instrumenten ('49 Hoofdbuizennet 147,14 174.143,95 Koppelleiding Dienstleidingen 44.538,32 32,211,91 Gasmeters Muntgasmeters Muntgasleidingen en ornamenten Gaspenningen Straatverlichting 77.183,84 58,608,36 15.163,74 810,97 4.570,24 Disagio leningen Geysers Bijaandeel Algemeen Totaal Gas 2.799,96 f.545.333,82 224,837,73 f.770.171,55 Amechafwaar de op 1 Jan. 1949 57.686,95 3.461,22 8.988,24 269,65 20.960,— I.467 20 71.213,57 2.848,54 1.053,86 105,39 34,37 2,55 699,45 34,97 504.647,09 48.457,16 85.286,36 139.940,55 101,907,32 34.845,65 2.182,18 14.258,59 3.911,66 (5 restant 5 5 (5 (restant 10 (5 (restant 1.208.900,59 i j 237,667,27 i 82,925,44 2.487,76 650,— 29.252,15 650,— 28.212,50 1.039,65 i 57.686,95 3 7 4 (10 (restant 5 502.249,09 2.398,— 48.457,16 82.563,56 2.722,80 139.940,55 101.907,32 33.746,53 1,099,12 2.182,18 13.308,12 950,47 3.911,66 15-067,47 23,98 1453,71 4.128,18 68,22 6.997,03: 5.095,37 1.687,33 54,96 218,22 665,41 2,33 241,04 1.208.900,59 237.667,27 48.115,75 6.685,56 1.446,567,86 I 54.801,31 Bedragen waarover in 1949 moet wor den afge schreven 82.925,44 8.988,24 20.960,— 71.213,57 1.088,23 Vermoede lijke waar devermeer dering in 1949 Vermoede-j lijke aan-, schafwaar de op 1 Jan.1950 17.000, 10.500, 56.300, 9.000 28.650, 7.000, - 5 479.210,- 256.600,. 1.039,65 34,37 2.398,— 6.883,19 1.099,12 1.206,05 221,28 12.881,66 735.8IO-— 52.538,54 513,50 71.854,67 8.000,— 6.000,— 63.327,56 6.291,74 178.144,80 20.987,73 17.679,32 112,17 10.500,— 215.352,50 43.084,61 37.015,51 98.836,81 60.512,99 13.421,45 592,75 3.902,50 2.558,92 65.200,— 112.925,44 550,™ 87.772,50 8.000,— 6.000,— 69.686,95 8.988,24 I9O.96O,— 71.213,57 18.053,86 699,45 10-500,— 558.549,09 48.457.16 87.403.17 168.590,55 108.907,32 33.746.53 2.182,18 13.052.54 3.690,38 65.200,— 112.925,44 65O,— (6 86.702,23 (restant 1.070,27 10 3 7 4 10 5 10 (3 (1 .000,— 6.000 69.686,95 4.181,22 3.387,76 19,50 5.202,13 47,63 800,—i 600,— 8. ,24 269,65 2.848,54 1.805,39 190.960,— 71.213,57 18.053,86 699,45 IO.5OO,— 551.932,22 j 16.557,97 6.616 587 34,97 1.050,—] 48.457,6 (5 85.307,69 restant 2 09 548 168.590,55 108.907,32 33.746,53 5 5 5 10 976.428,07 2.182,18 11.547,03 66,17 1.453,71 4.26538 52,45j 8.429,53 5-445,37 1.687,33 218,22 (5 11.547,03 577,35 (restant 1.505,51 11,31 3.690,38 I 241,04 65.200,— j 4.564,— 7 1.675.228,93 1.879,80 i 474.752,17 I 492.387,47 14.761,46 a.451.180,24 ;2.i67.616,40 L675.228,93 I 492.387,47 j2„ 167.616,40 77.183,82 13.267,3 90.451,13 V/at ergasf abriek I Bedragen, waar- Vermoede-j mede de aanschaf- lijke waarden moeten 11— worden vermin derd omdat deze einde 1949 ge-t heel zijn afge schreven i boekwaarde op 1 Jan.: 1950 30.000,— ~9' 59.56°, 8.000, 6.000 12.000,— 170.000,— 65.200,— Bedrag waarover in 1950 Vermoede lijke af schrijving] vermoede!.' in 1950 moet wor-j den afge-j schreven 10 13.367,201

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 184