- 34 - Aldus besloten in de vergadering van de Raad van Leeuwarden, Voorzitter Secretaris» BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN EN VAN I(A PI TAAL S INL'Oï I STEN EN -UITGAVEN VAN HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF VOOR HET DIENSTJAAR 1950»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 185