I V 1 11 12 300.000,— - 2.761,11 19 50 t 16.280, koi gi- iii' i' no Omschrijving der kapitaalsinkomsten 13 14 13 16 16a 17 Hoofdstuk JE_. Voordelig saldo reke ning vorig jaar In rekening-courant op-} genomen gelden Vermeerdering lenings schuld Vermeerdering meerwaarde Opbrengst van verkochte gronden Rente reservefonds Door afschrijving be schikbaar gekomen mid delen, te bestemmen voor aflossing van schuld(disagio) Afschrijving boete le ningen Door de gemeente te verstrekken kapitaal op 31 December Ontvangen in 1948 1949 6460116,50 112.638,— 13.403,08 5OO.OOO,— Memorie Memorie Memorie 13.100,— 2.859,36 56.371,15 i" 364.263,03 1950 5OO.OOO,— Memorie Memorie Memorie 16.346,38 3.235,48 2.694,59 298.211,52 Totaal per JHoofdsti:'.- )lg- -10. Omschrijving der Uitgegeven Kapitaalsuitgaven in 1948 /l. 131.388,09 p" 880.124,14 |6 820.487,9' Hoofdstukje Nadelig saldo reke ning vorig jaar Kosten van aankoop en overname van eigen dommen Kosten van werken, uit gevoerd ten behoeve van in het bedrijf gebrachte pionden bijdrage van voortdurend onderhoud ..Klossing van schuld aan gemeente (zie Bijlage ÏII) Bijdrage aan de gewone i.enst van het tekort 'op bouwterreinen K:i rekening-courant 'gestorte gelden Ktorting in het reser- ofonds note conversieleningen Geraamd voor 1949 I95Ó 178.209,95 1 118.660,54 Totaal per Hoofdstuk 39.174,95 13.554,45 Memorie Memorie Memorie Memorie Memorie Memorie 234.444,95 F 236.904,60 j" 272.414,97 13.837,05 24.559,-- 646.116,50 f 5OO.OOO,— 6.050,24 31.793,- 500.000,- fl.131.388,09 v 880.124,14 820.487,971

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 188